natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Actie Gents Zwin: Natuurpunt Gent vraagt aan minister Weyts om het plan van W&Z definitief af te wijzen

gents zwinIn augustus 2014 is het milieueffectenrapport (MER) voor het project  voor de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren definitief aanvaard. Het zal geen verwondering wekken dat Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) uit het – gemanipuleerde -  MER besluit dat haar zogenaamde ‘planalternatief’ het beste is. 

Nutteloos,duur en schadelijk

We weten ondertussen beter: het plan van W&Z heft de unieke getijdenwerking tussen Melle en Gent definitief op,  zet een  carrousel van peperdure en risicovolle ingrepen in gang,  fnuikt noodzakelijke snelle acties  in functie van de veiligheid, doorkruist de plannen voor de ontwikkeling van de Groenpool Gentbrugse Meersen - Damvallei en is in strijd met de wensen van de stad Gent, die het plan verwerpt.  Het is met andere woorden een nutteloos en schadelijk project. 

Alternatief

Natuurpunt Gent heeft aan minister Ben Weyts gevraagd om de getijdenwerking van de Schelde tot in Gent te behouden en dus het plan van Waterwegen en Zeekanaal definitief af te wijzen. We vragen de minister om te kiezen voor een goedkoper en beter alternatief, dat sneller kan worden uitgevoerd, de veiligheid afdoende verzekert en tegemoetkomt aan reële maatschappelijke behoeften.

Onze uitgebreide nota aan minister Ben Weyts kan je hier lezen.