natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Opening Voshoek in de Gentbrugse Meersen

Voshoek MarnixOp 12 juli werd de Voshoek geopend - een stille zithoek in de Gentbrugse Meersen ter ere van Luc De Vos. Je vindt de hoek in het gebied ter hoogte van het kruispunt van de Gentbruggekouter met de Emiel Claeyslaan. Luc was de peter van het project Gentbrugse Meersen. Daarom riep zijn familie destijds op om geen bloemen of kransen te kopen voor zijn begrafenis, maar om geld te storten voor Natuurpunt. Zo konden enkele nieuwe gronden aangekocht worden in de meersen. We hopen dat alle wandelaars er zullen van genieten. 

 

 

Zal ik het nu doen, nu nog alles kan

voor de zondvloed, nu het nog even kan.

Deze tekst uit het boek van Luc De Vos ‘Stotteraars aller landen’ prijkt op het infobord in de Voshoek, samen met een foto van Luc De Vos, staand in het water midden in de natuur. Luc De Vos was een natuurliefhebber. De Voshoek is een ’stille zithoek’ die we hebben ingericht als dank voor zijn inspanningen voor de Gentbrugse Meersen en Natuurpunt Gent. De opening vond plaats op dinsdag 12 juli 2016. Niet zomaar een datum, want precies op zijn verjaardag. De Voshoek is geplaatst op een van de meest recent aangekochte percelen in de Gentbrugse Meersen. De opening ervan vormde ook het voorlopige orgelpunt van ons succesvolle aankoopbeleid.

Op amper tweeënhalf jaar tijd heeft Natuurpunt ruim 17 hectare aangekocht in het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen. Onze aankoopverantwoordelijke zette opnieuw zijn beste beentje voor! Wanneer de aankopen afgehandeld waren bij de notaris, was er telkens nog heel wat opruimwerk op de gronden nodig. Gelukkig konden we daarvoor rekenen op de hulp van talrijke vrijwilligers en sympathisanten en de logistieke steun van de stad Gent en de mensen van de Natuurpuntloods in Gentbrugge. Bovendien organiseerde de werkgroep tal van succesvolle fondsenwervende activiteiten om geld in het laatje te brengen.

Peter Luc

Net voor zijn overlijden werd Luc De Vos ‘peter’ van de Gentbrugse Meersen. Na zijn overlijden vroeg zijn familie om in plaats van bloemen en kransen een gift te schenken aan het project met nummer 6682 van Natuurpunt voor de aankoop van nieuw natuurgebied in de Gentbrugse Meersen. De donaties, samen met de opbrengst van andere activiteiten van de werkgroep, leverden een meer dan aardig kapitaal op waarmee we onze aankopen kunnen voortzetten.

De Voshoek bestaat uit een bijenhotel en drie zitbanken, van waarop het mooi mijmeren is met uitzicht op de uitgestrekte meersen. Ook de zitbanken zijn niet zomaar standaard gekozen. Luc Van Damme maakte eerst een paar ontwerpen, die we samen met de familie bekeken. Het was immers niet de bedoeling om een monument te maken, maar wel een blijk van waardering voor wie Luc De Vos was voor de Gentbrugse Meersen. De hoek moest dus niet verwijzen naar Luc De Vos, maar wel uitstralen hoe hij was. Daarom ook geen ‘Luc De Vos-hoek’ maar gewoon een Voshoek.

Opening

Op 21 juli werd de Voshoek geopend in het bijzijn van zijn familie, donateurs die op onze uitnodiging waren ingegaan, voormalige eigenaars van de gronden, medewerkers van de stad Gent, vrienden van de Werkgroep Gentbrugse Meersen en politici. Om 18 uur vertrokken de aanwezigen in drie groepen voor een kennismakingswandeling rond de aangekochte gebieden. Daarna volgde de officiële opening met korte toespraken van Natuurpunt Gent, door Marnix Aerssens van de werkgroep Gentbrugse Meersen en door aankoopverantwoordelijke Bart Vangansbeke en van schepen Tom Balthazar. De schepen wees op de mooie en vruchtbare samenwerking tussen de stad Gent en Natuurpunt en droeg ook twee prachtige gedichten van Rutger Kopland voor die volgens hem aansluiten bij de originele persoonlijkheid van Luc De Vos en zijn aparte manier van natuur beleven.

Het vogel- en dierenopvangcentrum VOC Merelbeke had aangeboden om enkele herstelde dieren vrij te laten: een egeltje, enkele zangvogels en, zeer toepasselijk, een jonge vos. Bruno, de zoon van Luc De Vos, mocht het vosje de vrijheid geven. De aanwezige kinderen en volwassenen waren erg geïnteresseerd in de uitleg die Nick De Meulemeester van het VOC gaf over de herkomst en de genezing van de losgelaten dieren. De avond werd afgesloten met een drankje. Geen cava, maar gewoon een pint en fruitsap. Zo zou Luc De Vos het ook hebben gedaan. De Voshoek bevindt zich in het gebied ter hoogte van het kruispunt van de Gentbruggekouter met de Emiel Claeyslaan. We hopen dat alle wandelaars er zullen van genieten.

Nogmaals dank aan alle bereidwillige helpers en sympathisanten. Dankzij jullie werd het een mooie en gedenkwaardige avond!

Het vosje van de voshoek

We kregen enkele reacties op de vrijlating van de vos. Daarom nog een woordje uitleg. Het was een vosje dat werd teruggezet op de plaats waar het ziek was aangetroffen. Een vos is een dier dat in een territorium leeft. Een territorium dat niet meer wordt gebruikt, wordt al snel ingenomen door een andere vos. Daarom kozen we ervoor om deze vos in zijn eigen gebied oud te laten worden, want zo vermijden we dat vossen van verder gelegen gebieden (eventueel aangetast door vossenlintworm) onze territoria komen innemen. Kippen en ander pluimvee kunnen worden beschermd met maatregelen om de ren af te schermen. Meer info vind je hierover op de website van Natuurpunt.

Onder de appelboom

Rutger Kopland

Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom

ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom

toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en verweg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom

en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was

gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.