natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Wondelgemse Meersen opnieuw bedreigd door bouwplannen De Lijn: ook Natuurpunt Gent dient bezwaar in

wondelgemse meersen

In de Wondelgemse Meersen wil De Lijn een stel- en onderhoudsplaats voor minstens 160 bussen en trams aanleggen. Daarvoor moet waardevol bos en natte natuur verdwijnen. Ook voor Natuurpunt Gent is de verdere uitbouw van een modern openbaar vervoersysteem in Gent van groot belang. Maar dat daarvoor belangrijke stadsnatuur moet verdwijnen, is voor ons onaanvaardbaar, zeker omdat het onduidelijk is welke alternatieve opties werden onderzocht door De Lijn. Daarom dienen ook wij bezwaar in.

Laatste stukje natuur

Het gebied dat De Lijn wil ontbossen is het laatste stukje dat nog rest van de Wondelgemse Meersen. Tot de jaren zeventig was dat nog een prachtig natuurgebied, maar sindsdien moest de natuur geleidelijk aan plaats maken voor industrie.

Door dit project zou opnieuw een een bosrijk en biologisch waardevol gebied van een aantal hectaren verdwijnen. De voorgestelde natuurcompensatie bevindt zich niet in de nabije omgeving en, belangrijker, zal pas na decennia de verloren ecologische waarde van het projectgebied helemaal compenseren. Bovendien heeft de site het potentieel om op korte termijn een sterkere natuurwaarde te krijgen, mits aangepast beheer.

Om het verlies aan biodiversiteit te stoppen zouden we net uiterst spaarzaam moeten omgaan met de nog resterende groene ruimtes in de stad. Die restpercelen moeten we versterken en met elkaar verbinden, als ruggengraat van een leefbare stad.

Klimaatbuffer

De Wondelgemse Meersen vormen ook een belangrijke klimaatbuffer. Ze liggen midden in de Bloemekenswijk, omgeven door de dichtbevolkte Rabot- en Muidewijk. Door de plannen zou deze extreem verharde omgeving nog verder verhard worden.

Nochtans vormt meer groen, en zeker natte natuur, een natuurlijke buffer tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het voorliggende project dreigt net het tegenovergestelde resultaat te hebben en de wijk en stad nog kwetsbaarder te maken voor extreme weersomstandigheden.

Ook voor de leefbaarheid van de buurtbewoners zijn deze plannen een doorn in het oog. Als dit project er komt, betekent dit nog meer verkeersdrukte en -lawaai en minder zuivere lucht in de Bloemekenswijk én ruime omgeving.

Onderzoek naar alternatieven?

Bovendien is het onduidelijk welke alternatieve opties door De Lijn werden onderzocht. Het vernietigen van (potentieel zeer) waardevolle natte natuur en bos moet een allerlaatste scenario zijn, en lijkt hier het gevolg van beleidsbeslissingen die lange tijd terug genomen zijn en vandaag volledig achterhaald zijn. 

Het voorliggende project staat volgens Natuurpunt Gent haaks op de urgente prioriteiten rond natuur, klimaat en leefbaarheid die stad Gent en andere overheden in tal van beleidsdocumenten en visienota's formuleerde. We verwachten dan ook dat de stad deze vergunningsaanvraag uiterst kritisch bekijkt. 

Om alle bovenstaande argumenten heeft ook Natuurpunt Gent beslist om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen.

UPDATE: zowel de Stad Gent, brandweer als Agentschap Natuur en Bos brachten intussen een negatief advies uit. Dat is alvast hoopgevend nieuws!

> Lees hier ons volledige bezwaarschrift