natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 02 december 2023
Verrassende maandwandeling in de Bourgoyen
zondag 03 december 2023
Startdag knotseizoen in de Keuzemeersen
woensdag 06 december 2023
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 09 december 2023
Beheerdag in Rijvissche

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Rijvissche heeft er een poel bij: nieuwe hotspot voor de biodiversiteit

aanleg poel rijvissche mike de brie smal

Eind augustus liet Natuurpunt een stukje extra natuur creëren in natuurgebied Rijvissche in Zwijnaarde. Zo werd een poel gegraven voor kikkers, salamanders, waterjuffers, libellen en andere dieren. Tegelijk werd een oude paardenstal met asbestdak afgebroken om ook daar de natuur haar werk te laten doen. Binnenkort groeit deze plek uit tot een kleine natuurparel!

Een poel voor amfibieën, insecten en andere dieren

Het natuurgebied Rijvissche bestaat voor een aanzienlijk deel uit natte ruigte. Waardevolle planten zoals koninginnekruid, moerasspirea, watermunt, kattenkruid en grote wederik zijn er thuis.

Door een poel te graven, krijgen nu ook kikkers, salamanders, libellen en vele andere dieren er een nieuw leefgebied bij. De poel werd gegraven in een natte zone op een zonnige plaats en met een lichtere helling op het noorden. Om het waterleven te activeren werd de poel aangevuld (of geënt) met gezond water uit omliggende vijvers. De eerste kikkers plonzen al het water in van zodra je dichterbij komt. Laat nu een veelheid van zaden maar aanwaaien en de biodiversiteit verhogen!

Het is voor de dieren en moerasplanten belangrijk dat de poel niet dichtgroeit. Daarom werden enkele jonge wilgen verwijderd om het open karakter te herstellen. Verderop geven we bomen en struiken alle kansen om te groeien. Enkel schadelijke exoten zoals Amerikaanse vogelkers verwijderen we stelselmatig om inheemse bomen opnieuw ruimte te geven.

Afbraak paardenstal: meer ruimte voor natuur

Tegelijk werd een oude paardenstal afgebroken en opgeruimd. Op de stal lag een dak met golfplaten uit asbest, onder en rond de stal lag een dikke betonnen plateau. Zo is het natuurgebied een stuk verharding armer en kan de natuur het overnemen.

Als je passeert aan deze zone, zie je momenteel nog blote aarde en onvermijdelijke sporen van de werken. Dit is een tijdelijk beeld. We vragen dus maar een beetje geduld: binnenkort groeit deze plek uit tot een echte natuurparel.

De werken kregen financiële steun van het MINA-fonds van de Vlaamse Gemeenschap.