natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 02 december 2023
Verrassende maandwandeling in de Bourgoyen
zondag 03 december 2023
Startdag knotseizoen in de Keuzemeersen
woensdag 06 december 2023
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 09 december 2023
Beheerdag in Rijvissche

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Ons standpunt over de Bosstraat: geen knip, aanpak sluipverkeer ruime omgeving, gedragen oplossing

download smal

Op 30 september en 1 oktober werd de Bosstraat in Drongen afgesloten en omgetoverd tot buurtevenement. Het werd een fijn weekend, waarbij we konden genieten van een veilige en rustige groenpool. Tegelijk hadden we veel gesprekken met omwonenden, meestal in een aangename en constructieve sfeer. Toch merkten we dat er nog onduidelijkheden waren over onze actie en het standpunt van Natuurpunt over de toekomst van de Bosstraat en haar omgeving. Daarom zetten we alles nog eens op een rijtje.

Geen sprake van permanente knip

Met de actie wilden we proeven van een veilige en rustgevende Vinderhoutse Bossen, die in de nabije toekomst van de oude boskern tot aan de Campagne zal lopen. Wie erbij was zal bevestigen dat het verschil enorm was, met een fantastische ervaring voor de wandelaars en voor de natuur.

Met de actie vroegen we NIET om de Bosstraat permanent te knippen. Dat is vandaag onwenselijk, ook voor Natuurpunt.

Aanpak sluipverkeer in de ruimere omgeving

Dit was een tijdelijk evenement, waarmee we een signaal wilden geven aan de bevoegde instanties om de grote overlast door sluipverkeer aan te pakken. Daarmee bedoelen we het sluipverkeer in de ruimere omgeving, niet enkel in de Bosstraat.

Dit hebben we ook altijd zo bedoeld, maar we begrepen dat dit voor velen niet duidelijk genoeg gecommuniceerd werd. Onze excuses hiervoor. Meer duiding bij het standpunt van Natuurpunt:

  • Onder ‘de ruimere omgeving’ verstaan we de hele omgeving inclusief Vinderhoute en Luchteren.
  • Hier moet het sluipverkeer drastisch aangepakt worden. Het moet verminderen, niet verschuiven. Natuurpunt wil geen ingrepen in de Bosstraat die zomaar de verkeersdruk verplaatsen naar andere straten (zoals de Gavergrachtstraat, Boskeet of Neerstraat).
  • We geloven in een kortetermijnoplossing met zogenaamde ANPR-camera’s. Die camera’s weren - met behulp van nummerplaatherkenning - doorgaand verkeer door heel de zone Vinderhoute/Vinderhoutse Bossen/Luchteren. Lokaal verkeer (zoals bewoners, bezoekers, ouders van schoolkinderen, klanten van lokale handelaars,...) kunnen wel door. Dit idee werd opgesteld in overleg met mobiliteitsexpert en prof aan de VUB Kobe Boussauw. Het wordt vandaag al succesvol toegepast op andere plaatsen in Vlaanderen.
  • Deze oplossing zou de volledige omgeving ten goede komen. Het is een oplossing voor mens en natuur. Het is dan ook compleet fout om te zeggen dat Natuurpunt zich meer zou bekommeren om reeën dan om schoolkinderen. We hebben altijd al gestreefd naar een oplossing die goed is voor alles en iedereen.

In ieder geval willen we dat het sluipverkeer op korte termijn wordt aangepakt, te beginnen met het zwaar verkeer.

Samen nadenken over een totaaloplossing

Daarna(!) moet ook de Bosstraat worden aangepakt, want de situatie vandaag is onhoudbaar en onveilig voor wandelaars, fietsers en dieren. Het ondermijnt het fantastische potentieel van de Vinderhoutse Bossen – een unieke plek in de ruime omgeving. Voor ons staat vast dat hier ìets moet gebeuren, maar niet wàt er moet gebeuren. Hier is nog niets over beslist en we willen samen met de buurtbewoners evolueren naar de beste totaaloplossing.

Onze vraag naar een oplossing voor het sluipverkeer lijkt ons verenigbaar met de bezorgdheden van de verenigingen en bewoners van Luchteren en Vinderhoute. Wij zijn alleszins vragende partij om de krachten hierover te bundelen.