natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 02 december 2023
Verrassende maandwandeling in de Bourgoyen
zondag 03 december 2023
Startdag knotseizoen in de Keuzemeersen
woensdag 06 december 2023
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 09 december 2023
Beheerdag in Rijvissche

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Oefenterrein Wondelgemse Meersen gered, stelplaats roept nog vragen op

Wondelgemse Meersen Nathalie Samaes smal

Deze maand zal De Lijn opnieuw een aanvraag indienen voor de bouw van een stelplaats in de vroegere Wondelgemse Meersen. Daarvoor zou 15 hectare natuur en open ruimte moeten verdwijnen. Natuurpunt Gent blijft kritisch kijken naar de plannen en vraagt om een gedegen onderzoek naar alternatieve locaties en indien nodig om een natuurinclusief ontwerp en degelijke natuurcompensatie. Positief is dat het stuk natuur dat aanvankelijk zou wijken voor een oefenterrein, in beheer komt van Natuurpunt Gent en dus gered is.

Korte terugblik

Vorig jaar diende De Lijn een eerste keer een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een stelplaats in de Wondelgemse Meersen. Tegelijk had de vervoersmaatschappij ook plannen om verderop in de groenzone een oefenterrein te bouwen voor bussen.

Ook bij Natuurpunt Gent erkennen we de noodzaak van goed uitgebouwd openbaar vervoer. Maar daar mag niet zomaar natuur en open ruimte voor wijken. Een goed alternatievenonderzoek en een degelijke natuurtoets die te vermijden natuurschade in kaart brengt, zijn noodzakelijk. Daarom besloten we toen, samen met buurtbewoners en organisaties zoals het Gents MilieuFront (GMF), om bezwaar in te dienen. Later weigerde Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir de vergunning. Nog later trok De Lijn zelf haar plannen voor het oefenterrein in.

Nieuwe aanvraag: dit zijn onze standpunten

Toch bleef De Lijn (gesteund door de stad Gent) vasthouden aan haar plannen om een stelplaats te bouwen, omdat ze tot op vandaag geen goed alternatief vond. Het gaat hier om een eigendomssituatie én op bestemmingen die moeten kloppen. Wellicht zal De Lijn deze maand een nieuwe vergunningsaanvraag indienen. 

Al die tijd hield Natuurpunt Gent de vinger aan de pols. Tijdens gesprekken hebben we steevast onze standpunten herhaald:

  • We vragen een duidelijke uiteenzetting van hun onderzoek naar alternatieve locaties in het Gentse. De Lijn moet goed kunnen verantwoorden waarom de stelplaats noodzakelijk op deze locatie moet komen.

  • Het ontwerp van de stelplaats moet zo veel mogelijk open ruimte sparen. Kantoorruimtes kunnen gedeeltelijk elders gebouwd worden, autoparkeerplaatsen en andere verharding moeten beperkt worden tot het minimaal noodzakelijke. 

  • Tegelijk moet het ontwerp maximaal natuursparend en natuurinclusief zijn. Natuur moet een prominente plaats krijgen op de site. Vermijdbare schade aan de natuur is uit den boze, en de meest waardevolle natuurelementen moeten gespaard en beschermd worden.

  • Een sterke natuurcompensatie voor de natuur die zou moeten wijken, is essentieel. Die compensatie vindt idealiter plaats op (en rond) het Gentse grondgebied.

Tijdens een infomoment van De Lijn op 30 september gaf de organisatie uitleg over de (ook door derden aangebrachte) alternatieven. We zijn dan ook benieuwd naar de effectieve vergunningsaanvraag en zullen deze nauwgezet opvolgen. 

Oefenterrein blijft natuur en komt in beheer van Natuurpunt Gent

Toch is er ook al goed nieuws! Want tijdens gesprekken met De Lijn zijn we overeengekomen om een langdurige beheerovereenkomst af te sluiten voor het stuk van de Wondelgemse Meersen waar aanvankelijk een oefenterrein voor bussen zou komen. Via die langdurige beheerovereenkomst zal Natuurpunt Gent zich ontfermen over het natuurbeheer. Hier willen we zo veel mogelijk buurtbewoners bij betrekken. 

Daarmee is zeker dit stuk van de Wondelgemse Meersen definitief gered! Op langere termijn kan een extra RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) helpen om dit terrein formeel in te kleuren als natuurgebied. Maar dat is een complex proces dat nog vele jaren kan duren. Hoe dan ook biedt een langdurige beheerovereenkomst op dit moment de meeste zekerheid voor de bescherming van dit stuk natuur.

Belangrijk om aan te stippen: de beheerovereenkomst met De Lijn betekent niet dat we onze houding ten opzichte van de stelplaats automatisch zullen aanpassen. Daar blijven we dus vol verwachting uitkijken naar de nieuwe aanvraag.