natuurpuntgent

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Sneparchief: doorsnuister alle jaargangen van de Snep!

 

Recentste nummer: jaargang 16 - nr 4


Bosplantactie in Parkbos (Bart Vangansbeke)
Op zaterdag 10 maart organiseert Natuurpunt Gent samen met de andere parkbospartners een bosplantactie in het Parkbosgedeelte ‘Rijvissche’. Het te bebossen perceeltje, dat Natuurpunt op 9 november 2017 heeft aangekocht, paalt aan het grote Hutsepotbos. Het is de bedoeling om met deze plantactie het Hutsepotbos nog verder te versterken en uit te breiden.
JG16, Nr 4, pag (914): jg16_nr4_bosplantactie_parkbos.pdf


Tien pluspunten voor natuur? Korte evaluatie van de aflopende legislatuur (Bart Vangansbeke)
Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 stelde Natuurpunt Gent een memorandum samen met tal van ‘pluspunten’ voor een doeltreffend natuurbeleid in de legislatuur 2013-2018. Met het oog op de verkiezingen van volgend jaar zijn we intussen volop bezig om een nieuw memorandum klaar te stomen. Maar eerst kijken we nog even naar tien van de belangrijkste pluspunten uit 2011. We geven eerst wat uitleg en evalueren dan kort elk punt met plussen en minnen.
JG16, Nr 4, pag (915): jg16_nr4_10pluspunten_natuur.pdf


Wie beheert de natuur van natuurpunt Gent? (An Fiers)
Dat Natuurpunt Gent de laatste jaren niet heeft stilgezeten op het vlak van het aankopen van natuurgebied, is genoegzaam bekend. Als het werk van de aankopers achter de rug is, komt het beheerteam in actie om in al deze gebieden een gepast natuurbeheer te voorzien.
JG16, Nr 4, pag (916): jg16_nr4_beheer_natuur.pdf


Natuurpunt Gent haalt burgerbudget binnen voor De Hutsepot (Bart Vangansbeke)
Van 29 september tot 14 oktober kon elke Gentenaar stemmen op zijn of haar drie favoriete projecten voor het Gentse burgerbudget. Ons project De Hutsepot haalde de eindmeet met maar liefst 1.449 stemmen. Langs deze weg willen we iedereen die op ons heeft gestemd van harte bedanken! Met het geld van het burgerbudget zullen we de nodige werken uitvoeren om de loods aan het Hutsepotbos uit te bouwen tot een warme en laagdrempelige ontmoetingsplaats voor bezoekers, bewoners en verenigingen.
JG16, Nr 4, pag (917): jg16_nr4_burgebudget_hutsepot.pdf


Dag van de Natuur (Marino Ravier)
Tijdens de Dag van de Natuur, op zaterdag 18 november, gingen we aan de slag aan de Grijtgracht, een mooi verborgen stukje in het noordelijk deel van de Bourgoyen-Ossemeersen.
JG16, Nr 4, pag (918): jg16_nr4_dag_natuur.pdf


Derde tweedehandsbeurs één groot succes (Marnix Aerssens)
Een van de vaste activiteiten waarmee de Werkgroep Gentbrugse Meersen het nodige geld wil inzamelen voor de aankoop van natuurgebied in de Gent brugse Meersen is een tweedehands beurs voor boeken, cd’s, dvd’s en platen. Deze beurs had dit jaar al voor de derde keer plaats, op 3 september in de Natuurpuntloods in Gentbrugge. Ze bracht niet minder dan afgerond 5000 euro in het laatje voor het aankoop project van de Gentbrugse Meersen.
JG16, Nr 4, pag (919): jg16_nr4_derde_2dehandsbeurs.pdf


Op EIGEN KRACHT (Anton Christiaens)
In het boek ‘Op Eigen Kracht’ bespreekt Mathias Bienstman zowel de internationale klimaatonderhandelingen als de toekomstige samenleving gebaseerd op hernieuwbare energie. Deze onderwerpen zijn cruciaal in deze tijd en daarom spraken we af met de auteur voor een inspirerend gesprek.
JG16, Nr 4, pag (920): jg16_nr4_eigen_kracht.pdf


Natuurpunters dien mee met Gent Zonnestad (John Vandaele & Jeroen Baets)
Enkele maanden geleden beslisten de Gentse energiecoöperatie EnerGent en Natuurpunt Gent om samen te werken om meer zonnepanelen te leggen in het Gentse. Met de actie Gent Zonnestad wil EnerGent, samen met andere partners, het aantal installaties met fotovoltaïsche zonnepanelen opdrijven: bij de start van de actie werd immers slechts zes procent van de geschikte daken gebruikt voor de productie van goedkope zonnestroom.
JG16, Nr 4, pag (921): jg16_nr4_gent_zonnestad.pdf


Grondaankopen Groen Pool Vinderhoutse Bossen gaan vooruit! (Stefan De Brabander)
Voor de realisatie van de Groenpool Vinderhoutse Bossen zijn er de voorbije vier jaar akkoorden gesloten voor de inrichting van bos en natuur op 63,5 hectare binnen het projectgebied van de groenpool. De Vlaamse Overheid (VLM in samenwerking met ANB) heeft ongeveer 46,5 hectare grond in het projectgebied van de Vinderhoutse Bossen aangekocht voor bebossing, natuur- of landschapsontwikkeling.
JG16, Nr 4, pag (922): jg16_nr4_grondaankopen_vinderhoutse_bossen.pdf


Haasbilckwegel officieel geopend tijdens Dag van de Trage Weg (Luc Meuris)
Op 14 en 15 oktober namen naar schatting 35.000 mensen deel aan een van de 208 activiteiten in Vlaanderen en Brussel in het kader van de Dag van de Trage Weg. Al die wandelaars, fietsers, spelende kinderen en zelfs feestvierders gaven zo onze trage wegen de aandacht die ze verdienen. Een signaal dat kan tellen uit bijna twee op drie Vlaamse gemeenten.
JG16, Nr 4, pag (923): jg16_nr4_haasbilckwegel_geopend.pdf


Halloweenwandeling 'Magische natuur' (Johan De Bondt)
Op zaterdagnamiddag 28 oktober kwamen er, ondanks het frisse weer en een reuzen-marathon van de stad Gent, een vijftigtal mensen opdagen voor onze wandeling ‘Magische Natuur’ in de Assels.
JG16, Nr 4, pag (924): jg16_nr4_halloweenwandeling.pdf


Koper & Kram (Tim De Winter)
Het is je wellicht al opgevallen: het is weer winter. Met donkere dagen, frisse nachten en af en toe een dolk van ijs en vriestemperaturen die je tanden doen klapperen gelijk castagnetten. Maar het is niet al kommer en kwel. Er zijn feestdagen! Kadootjes! Champagne! En ah - er zijn nog vogels ook. Oké, ze zingen minder dan in de lente en ze zijn misschien wat meer verstopt, ondergedoken tegen vorst en kilte. Maar toch: we hebben weer wintergasten in de tuin. Vogels die van Scandinavië en het oosten komen omdat het hier gelijk toch aangenamer is. Zoals twee illustere lijstersoorten die vanuit Noord- of Oost-Europa hier neerstrijken en onze velden omploegen op zoek naar verborgen insecten. Of die de bessenstruiken plunderen en je tuin komen inspecteren, op zoek naar lekkers: de koperwiek en de kramsvogel.
JG16, Nr 4, pag (925): jg16_nr4_koper_kram.pdf


Natuurpark Levende Leie feestelijk geopend (Bart Vangansbeke, Frederik Van Vlaenderen & Koen Houthoofd)
Op 24 september 2017 lokte het feestelijk startevenement van het project ‘Natuurpark Levende Leie’ ruim honderdtachtig bezoekers. Op drie verschillende locaties konden in totaal acht groepen wandelaars tegelijk op stap met een natuurgids.
JG16, Nr 4, pag (926): jg16_nr4_natuurpark_levende_leie.pdf


Natuurpunt & de commons deel II (Anton Christiaens)
Na het artikel in de vorige Snep! over ‘de commons’ zoomen we deze keer in op de relevantie van de commonsbeweging voor Natuurpunt. Is Natuurpunt een common? Waarom wel en waarom niet? En moeten we er als Natuurpunt u¨berhaupt naar streven om een common te worden? Niemand kan die vragen beter beantwoorden dan Tine De Moor, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in commons en sinds jaar en dag lid van Natuurpunt Gent.
JG16, Nr 4, pag (927): jg16_nr4_natuurpunt_commons2.pdf


NATUURWEETJE: Heggenrank (Kristel Keppens)
De zee lonkt en verleidt me dit jaar meer dan ooit: een fikse mars langs de branding, door het mulle zand strompelen, speuren naar roze of gele nonnetjes – neen, andere kleurtjes mogen niet mee naar huis! – of een wandeling door de duinen met hun totaal eigen flora, het lokt me allemaal even uitnodigend!
JG16, Nr 4, pag (928): jg16_nr4_natuurweetje_heggenrank.pdf


24 maart Oeverzwaluwen-verwennamiddag (Marino Ravier)
De oeverzwaluw is het kleinere en ook zeldzamere broertje van de bekendere huiszwaluw en boerenzwaluw. We vinden deze vogel van nature langs meanderende beekjes en rivieren met steile afkal-vende oevers. Maar doordat dit soort biotoop de voorbije decennia in onze streken sterk is afgenomen door het kanaliseren en recht-trekken van onze waterlopen, is de oeverzwaluw op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels beland: hij staat er vermeld als “ach-teruitgaand”.
JG16, Nr 4, pag (929): jg16_nr4_oeverzwaluw_verwendag.pdf


PLANTACTIE in de Vinderhoutse Bossen (Bart Vangansbeke)
Op zondag 4 maart 2018 organiseert Natuurpunt Gent in het landinrichtingsproject Vinderhoutse Bossen een bosplantactie in de buurt van het Leeuwenhof. Deze aanplanting kadert in de uitbouw van de groenpool, meer specifiek in uitvoering van het land inrich-tings plan Vinderhoutse Bossen dat op 9 mei 2012 werd goedgekeurd door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.
JG16, Nr 4, pag (930): jg16_nr4_plantactie_vinderhoutse_bossen.pdf


Pluk - Jouw boom, onze oogst (Sybryn Maes)
“Naarstige 20-er van energieke aard, op zoek naar lokale, appetijtelijke Pink Lady. Liefst zongerijpt uit omgeving Sint-Amandsberg. Deze 20-er steekt graag de handen uit de mouwen en wil duurzame pluk-relatie opbouwen. Ik houd van stevige textuur, fris zurig aroma en sappig vruchtvlees. Laat je me weten als je rijp bent voor afspraakje?”
JG16, Nr 4, pag (931): jg16_nr4_pluk-jouw_boom.pdf


Laat wat vaker de vuilaard in jezelf los! (Sancho)
Snep!lezers met aandelen van Monsanto hebben vast spannende tijden beleefd. De Europese Unie moest voor het einde van dit jaar de knoop doorhakken hoe lang glyfosaat nog gebruikt mocht worden. Glyfosaat is de werkzame stof in onkruidverdelgers zoals Roundup, een van de bestsellers waarin de aandeelhouders belegd hebben. Een aartsmoeilijke kwestie. Het verzet van de milieubeweging in Europa was groter dan ooit. De beslissing werd keer op keer uitgesteld. Het moet nagelbijten geweest zijn, voor de aandeelhouders. Maar op 27 november konden ze opgelucht ademhalen: Roundup mag nog (minstens) vijf jaar. Proficiat!
JG16, Nr 4, pag (932): jg16_nr4_sancho.pdf


SCHIJNWERPERS: Vicky De Roeck:"Ik hoop dat Natuurpunt doorgaat op de ingeslagen weg." (Chris Balcaen)
Momenteel heb ik weinig tijd om mij volop te engageren, maar natuur ligt mij nauw aan het hart”, zegt Vicky De Roeck. Tussen haar werk in de tandartsenpraktijk van haar man en een ritje naar de school van haar zoontje maakte ze een uurtje vrij voor Snep!
JG16, Nr 4, pag (933): jg16_nr4_schijnwerpers_vickyderoeck.pdf


Samen met je familie spelenderwijs de natuur ontdekken op een herfstige zondag (Marijke Verstraelen)
Bij het begin van de herfstvakantie was het weer zo ver! Het Landgoed De Campagne was opnieuw het decor voor heel wat kinderplezier. Groot en klein konden hun gading vinden in het aanbod van activiteiten. Omdat foto’s meer zeggen dan woorden, tonen we hierbij een selectie van de leukste beelden.
JG16, Nr 4, pag (934): jg16_nr4_spelenderwijs_natuur_ontdekken.pdf


Texel 13 - 15 oktober 2017 (Guy Huylebroeck)
Texel in de herfst, dat is altijd goed voor wat zeldzame doortrekkers, winter- of dwaalgasten. Dit jaar viel ons weekend samen met het traditionele Dutch Birding weekend en dat was een enorme meevaller: Texel loopt dan immers vol met vogelaars en er ontsnapt maar weinig aan de aandacht. Dat alles overgoten met een onvervalst zomerweertje: echt genieten was het!
JG16, Nr 4, pag (935): jg16_nr4_texel.pdf


Tjen, Etienne Van den Abeele (Frederik Van Vlaenderen)
In 2017 reikten het gemeentebestuur en de raad voor cultuurbeleid van Sint-Martens-Latem de eerste ‘Binus Cultuurprijs’ uit. Op die manier wilden zij hulde brengen aan een persoon of organisatie die op cultureel vlak bijzondere verdiensten heeft voor de gemeente. De tweejaarlijkse cultuurprijs is vernoemd naar Albijn (‘Binus’) Van den Abeele, die wordt beschouwd als stamvader van de Latemse kunstenaars. Etienne (‘Tjen’) Van den Abeele was een van de tien genomineerden.
JG16, Nr 4, pag (936): jg16_nr4_tjen.pdf


Portret van een vrijwilliger: Mathieu combineert (Regine Laverge)
Ik leerde Mathieu Braekeveld een jaar of acht geleden kennen, toen ik nog instond voor de advertenties in Snep! We zaten af en toe samen om nieuwe adverteerders te zoeken. Mathieu belde tientallen kleine of middelgrote zaken waarvan we vermoedden dat ze wel wat affiniteit hadden met natuur en milieu. Het was een zeer intensieve bezigheid, die niet altijd even succesvol was. Het was financiële crisis en de zaakvoerders knepen de beurs toe.
JG16, Nr 4, pag (937): jg16_nr4_vrijwilliger.pdf


Het grootste vrijwilligersbos van Vlaanderen? (Pieter Vangansbeke)
Tijdens de week van de vrijwilliger, op zondag 4 maart, planten we met zoveel mogelijk vrijwilligers een echt vrijwilligersbos. Tijdens deze plantactie verwelkomen we bovendien graag veel nieuwe vrijwilligers. Ben je vrijwilliger? Lees dan verder... Ben je het (nog) niet? Lees dan zeker verder...
JG16, Nr 4, pag (938): jg16_nr4_vrijwilligersbos.pdf