natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 02 december 2023
Verrassende maandwandeling in de Bourgoyen
zondag 03 december 2023
Startdag knotseizoen in de Keuzemeersen
woensdag 06 december 2023
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 09 december 2023
Beheerdag in Rijvissche

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Beheer

 keuzemeersen01Sinds 1993 heeft Natuurpunt twee van de centrale, natste, percelen van de Keuzemeersen in eigendom. Het centrale deel van deze meersen, 22 ha groot, zal in 2007 nog ingericht worden als onderdeel van het Natuurinrichtingsproject (NIP) Latemse Meersen. Dit gebeurt in opdracht van het Agentschap Natuur & Bos (ANB) door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Door natuurinrichting en een ecologisch aangepast beheer moeten de meersen terug een hogere natuurwaarde krijgen. Doelsoorten en doelhabitats zijn hier hooilanden en moerassige ruigten waarin allerlei weide- en moerasvogels tot broeden kunnen komen. Hierdoor zouden er weer grutto's kunnen broeden die tot nu toe slechts tweemaal tot broeden kwamen. In de natte ruigtes langs de geruimde middensloot vinden rietgors, waterral, blauwborst en misschien zelfs zomertaling weer een geschikt broedgebied.

Eind juni 2006 waren er voor het eerst in jaren nog geen landbouwactiviteiten gebeurd in deze blok. De rietgorzen waren van 1 naar 3 paar gestegen, sprinkhaanzanger en bosrietzangers ontdekten het gebied. Top of the bill was een zingende kwartelkoning in het sinds jaren ruigste perceel met veel veldzuring en andere forse planten. Een degelijke wandelinfrastructuur die een mooie wandeling door de Keuzemeersen mogelijk maakt zonder dat je de vogels verstoort, behoort ook tot een van de maatregelen van het NIP. Omdat onze twee percelen daar middenin liggen, wordt Natuurpunt Gent na de inrichting beheerder van dit volledige gebied.