natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Westerplas
Situering en lanschap
 

westerplas westerplas-1De Westerplas werd aangelegd in het najaar van 2006 op initiatief van de N.V. Hooglatem, een vennootschap bestaande uit een aantal grote immobiliënmaatschappijen. In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Grootstedelijk gebied Gent' werd de verdere ontwikkeling van het voormalige woonuitbreidingsgebied Hooglatem afhankelijk gesteld van de uitvoering van waterbeheersingswerken. De Nazarethbeek en de Hooglatembeek vormen samen met de Rosdambeek een vallei met monding in de Leie ter hoogte van de kerk van Afsnee in de wijk Hooglatem. Vooral in de jaren 1990 werd de wijk Hooglatem geregeld geteisterd door overstromingen.

Lees meer...
 
Toegankelijkheid & geleide wandelingen

De Westerplas is bereikbaar via de Albijn Van den Abeelelaan (Sint-Martens-Latem), waar je ook kunt parkeren. Een tweede toegang bevindt zich aan de Molenhoekstraat (Deurle). De dijk die deze twee straten verbindt is toegankelijk langs de noordzijde. De zuidzijde is niet toegankelijk en de meest schuwe vogels kiezen dan ook meestal deze kant van de Westerplas. Met een verrekijker kun je de volledige plas goed bekijken vanop het wandelpad. Regelmatig organiseren we geleide wandelingen. Houd de activiteitenpagina op deze website in de gaten.

 
Beheer

 

Naast de waterbeheersingsfunctie heeft de Westerplas belangrijke troeven op het vlak van natuurontwikkeling. Het beheer werd overgedragen aan de gemeente, die het binnendijkse gebied in handen gaf van Natuurpunt. De totale oppervlakte van het gebied bedraagt 6,5 hectare. Het overstromingsgebied bestaat uit een afgraving op het gemiddeld zomerpeil van de beken waarin nog een vijftal poelen en een dicht netwerk van grachten werd gegraven. De combinatie van slikken, zeer natte graslanden en permanent water is aantrekkelijk voor tal van aan water gebonden plant- en diersoorten. Vooral trekvogels zijn de meest opvallende bezoekers.

Lees meer...