natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Vinderhoutse Bossen: Steun het grootste bos van Gent!


FondsenwervingVinderhoutseBossen 2 van 4WEBNatuurpunt Gent heeft de Vinderhoutse Bossen gekocht. Met 35 hectare is het de grootste aankoop ooit op Gents grondgebied. Het mooiste bos van Gent zal na bijna honderd jaar terug toegankelijk zijn. Op amper vier kilometer van de Brugse Poort zijn er keverorchissen, eenbessen en slanke sleutelbloemen te bewonderen. Met de steun van vele fantastische donateurs werd de kaap van de 100.000 euro bijna gerond, maar we moeten nog steeds 43.000 euro ophalen om deze aankoop af te ronden.

 Natuurpunt koopt 35 hectare bos in de Vinderhoutse Bossen. De vereniging zal dit bos openstellen voor het publiek, zoals voorzien in de plannen voor de groenpool. Natuurpunt realiseert hiermee de grootste aankoop ooit van de vereniging in het Gentse. De verwerving van dit bos is de ultieme bekroning van een prima samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de stad Gent en Natuurpunt. 

De laatste jaren heeft de VLM samen met ANB naast de bestaande boskern flink wat gronden aangekocht voor bosuitbreiding (en deels beplant). Projectleider Stefan De Brabander: “Dit is een reuzenstap vooruit in de realisatie van een mooi stadsrandbos voor alle Gentenaars”. Ook in 2018 werden nog heel wat hectaren aangeplant met bomen en struiken. Zo was er op 11 maart 2018 een gezamenlijke plantactie van VLM, ANB en Natuurpunt. Daarbij wordt het eerste officiële 'vrijwilligersbos' aangelegd.

De uitbouw van de Gentse groenpool Vinderhoutse Bossen is de laatste jaren op kruissnelheid gekomen. Via minister Joke Schauvliege heeft de Vlaamse Regering daartoe financiële middelen voorzien. De VLM werkt aan de uitbouw van een 'onthaalpoort' aan het Leeuwenhof in Drongen. Ook de stad Gent zet haar beste beentje voor door de ontwikkeling van een andere onthaalpoort, in en rond de Campagne in Drongen-Luchteren.

Door deze aankoop van het grootste deel van het bestaande bos is de kern van de groenpool Vinderhoutse Bossen in natuurbehoudshanden. De aankoop vormt een belangrijke doorbraak en geeft de verdere uitbouw van de groenpool een groot elan.

Elzenbroekbos2De aangekochte bossen liggen in natuurgebied en staan ook aangeduid als 'habitatrichtlijngebied' – het enige trouwens in Gent. Habitatrichtlijngebied is een Europees kwaliteitslabel dat het bovenlokale belang van dit bos onderstreept. Het gaat om oud bos, bovendien gelegen in een 'gaver' (komvormige laagte) naast de Kalevallei. Zo’n gaver heeft een uitzonderlijke bodemopbouw van veen bovenop moeraskalk. Dit vormt de basis voor de uitzonderlijk rijke voorjaarsflora van de Vinderhoutse Bossen.

Natuurpunt wil alle betrokkenen van harte bedanken voor het vertrouwen en de steun voor deze cruciale aankoop: de verkopers voor het vertrouwen dat hun bos bij Natuurpunt in goede handen komt. Maar zeker ook minister Schauvliege en haar ambtenaren die werken aan de uitbouw van de groenpool Vinderhoutse Bossen.

Naast de subsidies die Natuurpunt hiervoor ontvangt, moet de vereniging ook nog een stevige eigen bijdrage betalen. Met de steun van vele fantastische donateurs werd de kaap van de 100.000 euro bijna gerond, maar we moeten nog steeds 43.000 euro ophalen om deze aankoop af te ronden.
Giften voor de verdere uitbouw van de Vinderhoutse Bossen zijn van harte welkom. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest (en recupereer je ongeveer de helft via de belastingaangifte).

Bart Vangansbeke, aankoopverantwoordelijke Natuurpunt in Gent
Foto's : Filip Van den Bossche