natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Ook Natuurpunt Gent gaat in beroep tegen ontbossing Sterre door UGent

bos sterre smal 8 2

Natuurpunt Gent heeft nu ook officieel beslist om in beroep te gaan tegen de plannen van de UGent om het bosje aan de Sterre te kappen en er een studentenhome te bouwen. Het bos heeft een belangrijke meerwaarde in de stad en bovendien lijken alternatieve locaties voor de studentenhome te weinig onderzocht. Hier vind je onze argumenten en een link naar het beroepschrift.

Bos versus studentenhome

De UGent heeft plannen om het bosje aan de Sterre in Gent, dat op haar eigen terrein ligt, te kappen en er een studentenhome te bouwen. Daarvoor kreeg het recent goedkeuring van de provincie Oost-Vlaanderen. Het bosje is 4176 m² groot en heeft een belangrijke meerwaarde in de stad. Bovendien stelt Natuurpunt Gent zich vragen bij de argumenten en motivatie bij zowel de aanvrager (UGent) als goedkeurder (provincie). Daarom besloot ook Natuurpunt Gent om beroep in te dienen tegen de beslissing van de provincie.

Onze argumenten voor het beroep

Waarom gaan we nu precies in beroep? Enkele argumenten op een rij:

1 - Alternatieve locaties studentenhome nauwelijks onderzocht

De UGent verklaart dat het geen andere keuze heeft dan het bos te kappen, omdat er nood is aan meer studentenkoten. Uiteraard begrijpen we de vraag naar studentenvoorzieningen, maar daarvoor hoef je geen bos op te offeren. In Gent zijn voldoende locaties die geschikt zijn om er studentenhomes op te bouwen, zonder impact op de natuur. Toch lijken die alternatieve locaties nauwelijks onderzocht.

2 - Impact op natuur en klimaat is te groot

De UGent hecht te weinig belang aan de waarde van het bos in een stad zoals Gent. In de onmiddellijke omgeving van de Sterre is sowieso weinig groen en bos te vinden. Het bosje heeft daarom een extra belangrijke functie: het zuivert de lucht, slaat CO2 op, zorgt voor verkoeling en heeft ook een belevingswaarde voor buurtbewoners.

Bovendien huizen er tal van planten en dieren in het bos, zoals buizerds, sperwers en vleermuizen. Het grasland er net naast wordt door Europa zelfs erkend als biologisch zeer waardevol. Het grasland wordt beschermd dankzij het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Groen, maar dat mag absoluut geen vrijgeleide zijn om alles wat buiten het beschermingsgebied van het RUP ligt, zoals het bosje aan de Sterre, aan te tasten. Bovendien is de kans ook bestaande dat het grasland indirect getroffen wordt, bijvoorbeeld door verdroging. 

De studie naar de impact op de natuur, de zogenaamde natuurtoets, is niet gebeurd, terwijl dat nochtans verplicht is.

Dat het bos deels gecompenseerd zou worden ver buiten Gent (in Zottegem en Lubbeek), is een extra doorn in het oog. 

3 - Beslissing staat haaks op advies ANB en beleid Stad Gent en UGent

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gaf eerder al een ongunstig advies aan de omgevingsvergunning van de UGent, omdat er wel degelijk alternatieve locaties beschikbaar zijn en er dus vermijdbare schade is aan de natuur. Toch heeft de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen dit advies niet opgevolgd.

De beslissing staat ook in schril contrast met het beleid van de Stad Gent, dat het bos beschouwt als een van de acht groenassen die Gent klimaatbestendig moeten maken. De as waar het bos deel van uitmaakt, moet volgens het stadsbestuur trouwens worden uitgebreid, willen we voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Het bosje voorgoed kappen zou ook een aanslag betekenen op de groennorm van de Stad Gent, dat stelt dat elke Gentenaar binnen een wandelafstand van 400 meter minstens 10 m² groen moet hebben in een park dat minstens 1 hectare groot is. Een norm die in de Gentse stationsbuurt vandaag al niet gehaald wordt.

Last but not least: de UGent gaat ook in tegen haar eigen recente doelstellingen. In haar Biodiversiteitsplan 2020-2030 zegt de UGent een voorbeeldfunctie te willen vervullen door het groen en de biodiversiteit op haar terreinen te behouden en te versterken. Bovendien ontdekte de UGent-onderzoeksgroep Forest & Nature Lab dat kleine bossen verhoudingsgewijs meer koolstof in de bodem opslaan en meer ecosysteemdiensten per oppervlakte-eenheid leveren. Zo lijkt de UGent haar eigen principes en onderzoek tegen te spreken.

Ook andere Gentse organisaties gaan in beroep

Met het beroepschrift zit Natuurpunt Gent op één lijn met tal van buren en andere Gentse organisaties zoals het Gents Milieufront (GMF) en het Actiecomité De Sterre, die eveneens in beroep gaan. Ook Bos+ en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) besloten eerder om beroep aan te tekenen.

 

> Meer details? Lees hier ons volledige beroepschrift