natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Overmeersbos moet wijken voor appartementsblokken: ook Natuurpunt Gent dient bezwaar in
Schermafbeelding 2022-03-31 om 10.49.14
Aan de rand van natuurpark Overmeers in de Gentse stationsbuurt wil een projectontwikkelaar ondergrondse parkeergarages, woningen en appartementen bouwen in het Overmeersbos. Op termijn willen projectontwikkelaars 3 hectare bebost gebied verkavelen ten koste van waardevolle natuur, pal in overstroombaar gebied. Uit een bodemonderzoek blijkt bovendien dat grond en grondwater vervuild zijn en kankerverwekkende stoffen bevatten. Momenteel loopt er een Openbaar Onderzoek over het project. De hele stationsbuurt, de Werkgroep Sint-Pieters Buiten, het Gents MilieuFront en Natuurpunt Gent verenigen zich tegen dit grootschalige betonproject.
 
UPDATE 17/05/22: de projectontwikkelaar heeft zopas zijn vergunningsaanvraag ingetrokken. Omdat de aanvraag is ingetrokken, is een verdere behandeling van dit dossier en van de vele bezwaarschriften niet meer relevant. Goed nieuws dus! Bedankt aan iedereen voor de steun!
 
Acht voetbalvelden natuur gebetonneerd
 
Bouke Billiet, beleidsmedewerker Gents MilieuFront (GMF): “De afgelopen 15 jaar verdween tussen het station Gent-Sint-Pieters en de R4 minstens 50.000 m² of 8 voetbalvelden waardevolle natuur en groenzones. Door de bouw van een nieuwe wijk in de Sint-Denijslaan zullen nog eens 3 hectare bosrijke natuur verdwijnen.”
 
Gent zéér kwetsbaar voor waterbommen
 
Projectontwikkelaars willen de nieuwe wijk bouwen in overstroombaar gebied, de vroegere ‘meersen’, overstromingsgebied van De Leie. “Men heeft duidelijk geen lessen getrokken uit de waterbom die vorig jaar in juli op Limburg en Wallonië viel”, zegt Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent. Uit een recente "wat-als-simulatie", uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg, blijkt dat Gent één van de meest kwetsbare zones is als er een waterbom in Vlaanderen valt. Door de klimaatverandering krijgen we in Gent en omstreken meer felle regenbuien. 
 
Projectontwikkelaars bepalen de koers 
 
Voor de nieuwe woonwijk is er geen politiek goedgekeurd masterplan, geen milieueffectenrapport, geen waterinfiltratie-studie en geen natuurtoets. “Bepaalt het stadsbestuur het ruimtelijke ordeningsbeleid en natuurbeleid of zijn het projectontwikkelaars die de koers bepalen?”, vraagt Joke Verlinden uit de buurt zich af. 
 
Volgens de buurt en milieuverenigingen staat de nieuwe wijk haaks op verschillende beleids- en visienota's van de Stad Gent zoals de Beleidsnota Ruimtelijke Planning, de visienota van de Gentse stadsbouwmeester, Structuurvisie 2030, het Gentse “onthardingsbeleid” en het Gentse klimaatplan.
 
Geen communicatie over vervuilde gronden in een woonbuurt
 
Uit een Bodemonderzoek van vijf jaar geleden blijkt dat er verontreiniging is aangetroffen met de schadelijke en kankerverwekkende stof PAK, lood en zink in de grond en chroom en nikkel in het grondwater vanwege industriële activiteiten die er vroeger plaatsvonden.
 
In de directe omgeving van de percelen wonen vele gezinnen met jonge kinderen en kwetsbare ouderen. Naast het gebied ligt een beschermd natuurpark met unieke fauna en flora.  
 
“We zijn onthutst dat al vijf jaar met die publieke informatie niks is gebeurd”, zegt buurtbewoner Wim Van de Voorde. “Heeft de overheid geen informatieplicht tegenover de buurtbewoners? Heeft de historische vervuiler dan geen saneringsplicht?”, vraagt hij zich af. "Zoals ook de PFOS-vervuiling door 3M aantoont, kan een bedrijf blijkbaar grond en grondwater in een woonwijk vervuilen zonder saneringsplicht opgelegd te krijgen.”
 
De buurt vindt dat de overheid vanuit een voorzorgsprincipe moet handelen. De gezondheid en veiligheid van de buurtbewoners en de bescherming van het aanpalende natuurpark moet een prioriteit vormen, eerder dan de commerciële belangen van een projectontwikkelaar.
 
Ook jij kan bezwaar indienen tegen de kap


Nog tot en met 7 april kunnen Gentenaars en betrokkenen bezwaar aantekenen tegen de aanvraag voor omgevingsvergunning.

Hulp nodig? Download hier het model bezwaarschrift van de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten. Tip: Sla het Word-bestand op als PDF om het te kunnen uploaden in het Omgevingsloket.

Je kan vervolgens het bezwaarschrift digitaal indienen via Omgevingsloket of door het op papier af te geven aan de Balie Bouwen (op afspraak). Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk op het bezwaarschrift het OMV-nummer: 2022008971.