natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Laat de natuur niet stikken: deel ons bezwaarschrift over het stikstofplan

rijvissche benny cottele smaller

Geen enkele andere regio in Europa stoot zo veel stikstof uit dan Vlaanderen. Dat is problematisch. We stoten véél meer stikstof uit dan gezond is, zowel voor onszelf als de natuur. Ook de natuur in het Gentse kreunt hieronder. Het stikstofplan van de Vlaamse overheid is een belangrijke stap in de goede richting. Maar wat ons betreft kan en moet de ambitie nog een pak hoger. Daarom dienen we een bezwaarschrift in om de overheid te motiveren verder te durven gaan. Ook jij kunt helpen door ons bezwaarschrift te delen.

Wat is het probleem?

In heel Vlaanderen is er een stikstofoverschot. Meer dan 80% van onze (vaak Europees beschermde) natuur lijdt eronder. En ook in het Gentse komt heel wat stikstof in onze natuurgebieden terecht. Uit gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat vooral gebieden als Rijvissche, Damvallei en Schoonmeersen de volle laag krijgen, voornamelijk door de invloed van snelwegen (bovenop de achtergronddepositie die van verder komt aanwaaien).

De impact op de natuur is groot. Planten hebben stikstof nodig om te kunnen groeien, maar te veel stikstof is dan weer nefast. Bramen en netels overwoekeren de typische bosflora. Bomen verzwakken en sterven af. Bloemen, bijen en vlinders verdwijnen. Helder water wordt groene drab. Enzovoort.

Er zijn verschillende oorzaken voor het teveel aan stikstof: intensieve veeteelt in de eerste plaats, maar ook industrie, verkeer en ieders schoorsteen. 

Zonder een drastische aanpak van de stikstofuitstoot worden wijzelf en de natuur steeds zieker, en kunnen we het biodiversiteitsverlies nooit een halt toe roepen. 

Een degelijk stikstofplan…

Daarom is Natuurpunt, ook Natuurpunt Gent, tevreden met het ontwerp stikstofplan van de Vlaamse overheid dat momenteel voorligt. Dat plan verlost onze natuur van een overdaad aan stikstof, verbetert de volksgezondheid en biedt zekerheid aan ondernemers. Dit akkoord is voor ons een noodzakelijke eerste stap in de aanpak van het stikstofprobleem en mag zeker niet worden afgezwakt om verdere schade aan natuur en leefmilieu en rechtsonzekerheid te voorkomen.

… maar het kan beter!

Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat het plan nog een heel stuk ambitieuzer kan én moet. Zo wijzen verschillende van de gehanteerde cijfers en oplossingen in het plan op een zware onderschatting van het probleem. In werkelijkheid liggen de emissies veel hoger dan het plan laat uitschijnen. Bovendien ligt het ambitieniveau in onze buurlanden een stuk hoger.

We vragen daarom alle overheden om niet de minste afbreuk te doen aan het huidige ambitieuze plan en dit integendeel nog te versterken. 

Jij kunt helpen: deel ons bezwaarschrift

Om onze vraag naar een hoger ambitieniveau duidelijk te maken, heeft Natuurpunt Gent een bezwaarschrift ingediend. En ook jij kunt iets doen!

Nog tot en met 17 juni kan iedere Vlaming zijn/haar/hun mening geven over het voorliggende plan. Dat kan door ons bezwaarschrift per post of per mail op te sturen naar het college van burgemeester en schepenen van jouw stad of gemeente. De steden en gemeenten fungeren hierbij als inzamelpunt - zij bezorgen alle bezwaren nadien aan de Vlaamse overheid. Je kunt ons bezwaarschrift gerust aanpassen of er zelf eentje opstellen.

Adresgegevens:

  • Stad Gent: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. - Botermarkt 1, 9000 Gent

  • Gemeente Destelbergen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. - Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen

  • Gemeente Sint-Martens-Latem: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. - Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem

 

> Hier vind je ons blanco bezwaarschrift terug

> Meer over het stikstofprobleem