natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


1135 planten- en diersoorten gespot tijdens 1000-soortendag in Bourgoyen-Ossemeersen

1000-soortendag Bourgoyen Claudine Decloedt smal

Tussen vrijdag 17 juni 20.00 uur en zaterdag 18 juni 20.00 uur hebben deelnemers aan de 1000-soortendag in de Bourgoyen-Ossemeersen samen minstens 1135 verschillende soorten gevonden, waarvan 72 zeldzaam of zeer zeldzaam. De actie werd georganiseerd door Natuurpunt Gent in samenwerking met de Stad Gent, met als doel de biodiversiteit in het gebied in kaart te brengen en eventueel nieuwe soorten te ontdekken.

Topprestatie

“1135 soorten is een topprestatie!”, reageert Pieter Vangansbeke, vrijwilliger bij Natuurpunt Gent. “Naast vaak voorkomende soorten zoals de echte koekoeksbloem, kievit en bruine kikker werden er ook enkele bijzondere vondsten gedaan. 72 gevonden planten- en diersoorten worden beschouwd als zeldzaam tot zeer zeldzaam. Voorbeelden zijn de poelruiter (een vogel), de sneeuwbeer (een nachtvlinder), de weidebeekjuffer en de zwartrandgrasuil, een nachtvlinder die nooit eerder in Oost-Vlaanderen gevonden was. Het aantal geregistreerde soorten loopt de komende dagen wellicht nog verder op, omdat sommige waarnemingen eerst nog verder onderzocht worden.”

Iedereen draagt steentje bij aan natuurstudie

“We gebruiken alle resultaten in wetenschappelijk onderzoek. Iedereen die deelnam droeg dus een belangrijk steentje bij aan natuuronderzoek en het monitoren van de Bourgoyen-Ossemeersen. Dankzij de 1000-soortendag en de hulp van alle deelnemers kunnen we het gebied nog beter in kaart brengen en dus beschermen. Een deel van de zeldzame soorten staat in het Gentse soortenplan en voor die soorten doen de Stad Gent en Natuurpunt Gent extra inspanningen.”

“Het soortenplan toont welke dieren en planten belangrijk zijn voor Gent en wat we kunnen doen om ze te beschermen”, vult Astrid De Bruycker, Gentse schepen van Openbaar Groen, aan. “Met de 1000-soortendag betrekken we de Gentenaars op een leuke en boeiende manier én dankzij hun waarnemingen leren we heel wat bij. Zo maken we samen ons groenbeleid.”

“Liefhebber of expert, iedereen was welkom”, vertelt Pieter Vangansbeke van Natuurpunt Gent. “De waargenomen dieren en planten werden ingegeven via de website waarnemingen.be. Dankzij handige apps zoals iObs, obsMap en ObsIdentify konden ook niet-experts makkelijk soorten herkennen en registreren.”

Deelnemers konden op eigen houtje soorten registreren, maar konden ook mee op een of meerdere van de 14 gegidste wandelingen met uitleg over specifieke soorten. Daar mochten de bezoekers ook mee op afgeschermde stukken van het gebied.

Dromen van de otter

We hopen in de toekomst nog nieuwe soorten te ontdekken in het gebied. “Als we hier ooit een otter ontdekken, zou dat de max zijn! Verder hopen we binnenkort ook de eerste broedende lepelaars te mogen verwelkomen.”

> Alle resultaten van de 1000-soortendag in de Bourgoyen-Ossemeersen vind je via deze link: https://waarnemingen.be/bioblitz/bourgoyen-ossemeersen-2022/

> Meer info over het Gentse soortenplan: www.stad.gent/soortenplan