natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Red de Wondelgemse Meersen: fotografeer en deel haar natuurpracht

wondelgemse meersen bijgesneden

De Lijn heeft plannen om een oefenterrein voor bussen aan te leggen pal in de Wondelgemse Meersen. Daarvoor moeten waardevolle natuur en open ruimte verdwijnen. Onaanvaardbaar vinden wij, zeker omdat er voldoende alternatieve locaties beschikbaar zijn voor dergelijk oefenterrein. Natuurpunt Gent en het Gents Milieufront (GMF) roepen iedereen op om de Wondelgemse Meersen te bezoeken en de natuur voor de eeuwigheid vast te leggen. Van fotoliefhebber tot professioneel fotograaf: iedereen kan deelnemen! 

Waardevolle natuur

De Wondelgemse Meersen liggen in het noorden van Gent en verbinden de Bloemekeswijk met Wondelgem. De groene strook (en wandel- en fietsas) is deel van de groenklimaatas De Lieve.

De waarde van de Wondelgemse Meersen is bijzonder groot. Het gaat hier om één van de laatste stukken natuur in het drukbevolkte en dichtbebouwde noorden van Gent. De verharding in Gent is nu al bovengemiddeld. Het noorden van Gent is de reden dat Gent ver boven dat Vlaamse gemiddelde scoort.

Volgens de Gentse biologische waarderingskaart gaat het hier om ‘biologisch zeer waardevol’ en ‘biologisch waardevol’ gebied. Je vindt er hoogstammige bomen, laaggelegen en drassig gebied, dieren groot en klein, en meer. Een recente droogtestudie catalogeert de Wondelgemse Meersen als bijzonder waardevolle veenbodems.

Bovendien zijn de Wondelgemse Meersen deel van GKA 8 De Lieve (naar Wondelgem). Die groenklimaatassen zijn belangrijke instrumenten om van Gent een klimaatrobuuste stad te maken.

Meersen bedreigd, terwijl alternatieven mogelijk zijn

En toch wordt deze bijzondere plek bedreigd. De Lijn plant in eerst instantie een stelplaats (aangeduid als 2 op het kaartje) en in tweede instantie een (gebetonneerd) oefenterrein (aangeduid als 1 op het kaartje). 

alt

Op zich is er niets tegen een oefenterrein - het is goed dat chauffeurs veilig met een bus leren rijden. Maar dit mag niet zomaar ten koste gaan van waardevolle en schaarse Gentse natuur. Bovendien baseert De Lijn zich daarbij op een locatieonderzoek dat meer dan 25 jaar oud is. De Lijn kan niet voorleggen of andere alternatieven werden bekeken, wat doet vermoeden dat dit niet het geval is en in dit dossier met bijzonder weinig verantwoordelijkheidsgevoel werd teruggegrepen naar een verjaarde locatiestudie.

Er bestaat geen twijfel over dat het mogelijk is om voor het Oost-Vlaams oefenterrein een alternatief te vinden. Ook in het Gentse zijn er heel wat mogelijk geschikte terreinen. Wat te denken van een deal met Flanders Expo? Of een oefenterrein onder het viaduct van Gentbrugge, op de huidige busstelplaats in Destelbergen, op de Galveston-parking, pal naast het groengebied,...?

De klimaatwijzigingen nopen tot een bijzonder zorgvuldige afweging bij verdere verharding, zeker in het noorden van Gent. We verwachten dan ook van De Lijn om alternatieve locaties ernstig te onderzoeken. Dat is positief voor de natuur, het klimaat en de leefbaarheid van de buurtbewoners.

Help mee om de Wondelgemse Meersen te redden: fotografeer haar natuurpracht

Onbekend maakt al eens onbemind. Jij kan helpen om de Wondelgemse Meersen in the picture te zetten! We roepen iedereen op om een bezoekje te brengen aan het gebied tussen Pakketbootpad - Buitensingel - Hurstweg. Tedere rietkragen, onbeschaamde spechten, hemelbestormende bomen: aan fotomateriaal geen gebrek. Fotografeer de natuurpracht en deel je foto’s nog tot 30 september op je sociale media met hashtag  #reddewondelgemsemeersen. 

En verder?

Natuurpunt Gent en GMF volgen dit dossier nauwgezet op. Dat proberen we zo veel mogelijk in overleg met de bevoegde schepenen en ministers. Indien nodig, sluiten we verdere acties niet uit.