natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Trakteer de Gentse natuur op een kerstcadeautje

VinderhoutsebossenvoorMaarten 5 van 24-smaller

In 2022 kon Natuurpunt ruim 19 hectare grond aankopen in het werkingsgebied van Natuurpunt Gent. Veruit de grootste oppervlakte - ruim 9 hectare! – konden we verwerven in de Gentbrugse Meersen. Ook de 6,7 hectare natuur in The Loop die er dit jaar bijkwam, vormde een belangrijke doorbraak. Daarnaast zijn ook in de Moervaartvallei (1,5 hectare), Damvallei (0,7 hectare) en de Assels (0,8 hectare) extra gronden aangekocht. Al die reservaatprojecten kunnen een steuntje met een eindejaarsgift goed gebruiken.

Efficiënt en duurzaam

Onze aankopen zijn van groot belang. Alleen op die manier kunnen we het leefgebied voor dieren en planten en natuur in je omgeving definitief veiligstellen. Als Natuurpunt gronden verwerft en beheert, is dat om de natuur te redden! 

Elke dag wordt duidelijk dat de aankoop van kwetsbare en beheerbehoeftige natuurgebieden de meest effectieve en efficiënte manier is om de natuur op duurzame wijze veilig te stellen. Iedereen die op het terrein actief is, zal dat bevestigen. In veel overleggroepen wordt soms eindeloos gepalaverd  over vernatting en over maatregelen om de natuur in de valleien te versterken, maar veelal zijn concrete realisaties maar mogelijk dankzij de effectieve inzet van Natuurpunt om percelen aan te kopen. In een door ons verworven natuurgebied staan de natuurdoelen centraal, op lange termijn. Andere terreinen, zelfs wanneer ze planologisch zijn bestemd als natuurgebied (op het gewestplan), zijn veelal onderhevig aan allerhande niet-compatibel gebruik. Er vinden de meest ondenkbare ontwikkelingen op plaats en door gebrek aan beheer zien we vaak dat de natuurwaarden ondanks al het overleg verloren gaan. Ook voor de effectieve realisatie van natte natuur stellen we jammer genoeg maar al te vaak vast dat concrete vernattingsmaatregelen enkel werkelijk worden uitgevoerd in de verworven natuurgebieden.

Maak mee het verschil

Jij bepaalt mee of en hoeveel natuurgebied we in de nabije toekomst kunnen aankopen. Want we hebben jouw gift nodig. Gelukkig kunnen we ook rekenen op aankoopsubsidies van de overheid, maar bij elke aankoop van natuur moeten we altijd zelf een deel van de aankoopprijs betalen. Jouw gift maakt het verschil tussen verwerven of niet verwerven van natuur. Help ons meer natuur effectief veilig te stellen.

Mocht je op de hoogte zijn van aankoopmogelijkheden van grond (liefst in natuurgebied) in en rond Gent, neem dan zeker contact op met de aankoopverantwoordelijke Bart Vangansbeke, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 0477/60.48.44.

Steun de natuur in het Gentse

In de loop der jaren hebben al duizenden leden en sympathisanten een gift overgemaakt op een van onze aankoopprojecten. Wil jij ons ook steunen in onze aankopen? Stort dan een gift op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, en vermeld het projectnummer en de naam van het gebied. Je kan ook rechtstreeks een online gift doen via de links hieronder. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Bedankt voor jouw steun!