natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Nieuwe natuur in de Keuzemeersen en in Afsnee

keuzemeersen 2021-05-01 07.15 drongen bel Z72 2140 437 - smaller

Op vrijdag 28 oktober werd de verkoopovereenkomst getekend tussen OCMW Gent en Natuurpunt voor de aankoop van ruim 7 hectare natte graslanden in de noordelijke Keuzemeersen in Drongen-Baarle en in de Drie Leien in Afsnee. De aankoop is een enorme opsteker voor de realisatie van het Natuurpark Levende Leie.

Twee op een rij

Deze aankoop is de tweede binnen de perimeter van het op 6 december 2021 definitief goedgekeurde Gentse RUP Groen. Begin dit jaar konden we in dit kader al gronden aankopen in de Assels en nu is er dus deze grote aankoop in de noordelijke Keuzemeersen en de Drie Leien (zie kaart 1: nieuwe eigendomssituatie). De beide deelgebieden lagen vroeger in agrarisch gebied, maar door de herbestemmingen via het Groen RUP liggen ze vandaag allebei in natuurgebied (zie kaart 2: Groen RUP). Op die manier bezorgde het Groen RUP ons alweer een supermooi geschenk voor de natuur. Natuurpunt Gent is de stad Gent, OCMW Gent en sogent heel dankbaar dat ze deze aankoop mee mogelijk hebben gemaakt.

Iets hogere aankoopprijs

De goedkeuring van het Groen RUP was het sein om onderhandelingen op te starten met het Gentse OCMW en sogent. Er werd een schattingsverslag opgemaakt, dat een iets hogere aankoopprijs bepaalde. Dat is in dit geval normaal en ook te verantwoorden. De gronden lagen voorheen in agrarisch gebied en door de recente herbestemming naar natuurgebied  leed de eigenaar, het Gentse OCMW, een waardeverlies. Bovendien had deze aankoop niet alleen een natuurdoel, maar ook een sociaal doel. Het OCMW gebruikt het geld ook voor zijn sociale huisvestingsmaatschappij of voor investeringen in zijn woonzorgcentra. Op die manier werken we dus meteen ook mee aan een maatschappelijk doel.

Prachtige natuur in schitterend landschap

De aangekochte natte graslanden in de noordelijke Keuzemeersen verschillen niet van die in de zuidelijke Keuzemeersen, die Natuurpunt al heel lang grotendeels in natuurbeheer heeft. Iedereen in het Gentse kent de Bourgoyen-Ossemeersen, maar de Keuzemeersen zijn minder bekend. Nochtans gaat het om een gelijkaardig gebied als de Bourgoyen, met veel vergelijkbare fauna en flora. De Keuzemeersen zijn wel veel rustiger, al vinden sinds corona ook steeds meer mensen hun weg naar het gebied. We zullen erop toezien dat de drukte geen bedreiging gaat vormen voor de planten en de dieren.

De aangekochte percelen in de Drie Leien zijn landschapsbepalend en geven de bewoners aan de overkant van de Leie voor eeuwig een schitterend landschapsbeeld cadeau. Ook de natuur vaart bijzonder wel door deze aankoop. Aan de rustige oevers aan de overkant van de Leie zitten nu al vaak allerlei watervogels.

Versterking van natte natuur

In het Natuurpark Levende Leie puzzelt Natuurpunt een lappendeken van vele kleine percelen ineen tot grotere natuurcomplexen die een hotspot vormen voor de biodiversiteit. Tegelijk vervullen de gronden ook een functie als klimaatbuffer, want het gehele valleigebied maakt deel uit van het watersysteem. Naast bosuitbreiding is het versterken van natte natuur een absolute prioriteit voor onze aankopers en reservatenteams in het Natuurpark Levende Leie. We willen daar ook in de toekomst heel veel aandacht aan blijven besteden.

Groen RUP maakt extra verschil

Het opnemen van het deelgebied noordelijke Keuzemeersen in het Groen RUP blijkt ook van doorslaggevend belang voor de toekomstige realisatie van het nieuwe afrittencomplex van de E40 in Drongen-Baarle. De nieuwe startnota van dit uitermate complexe proces werd onlangs goedgekeurd. De keuze om alle oostelijke scenario’s – die de noordelijke Keuzemeersen zouden vernietigd hebben – uit de startnota te laten vallen, is mede ingegeven door de herbestemming naar natuurgebied en natuurlijk ook door de nu al belangrijke natuurwaarden in de noordelijke Keuzemeersen. Natuurpunt had eerder al gronden aangekocht in dit deelgebied van het Natuurpark Levende Leie, mede om het oostelijke (nachtmerrie)scenario te proberen voorkomen.