natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Fietspad Rijvissche: deze nieuwe route is goed voor fietsers én de natuur

rijvissche benny cottele smal

Eerder kantte Natuurpunt Gent zich tegen de plannen om een fietssnelweg te trekken dwars door natuurgebied Rijvissche in Zwijnaarde. Daarop kwamen heel wat ongeruste reacties van fietsers en een school. Toch blijven we pleiten voor een route die goed is voor fietsers én natuur. Daarom stellen we een alternatieve verbinding voor via de rand van ons natuurgebied. Dit alternatieve stukje ontwijkt de grootste verkeersdrukte en een gevaarlijk kruispunt. Het moet volgens ons lukken om de route dit jaar nog open te stellen voor fietsers.

Wat waren de oorspronkelijke plannen?

Eind vorig jaar ging Natuurpunt in beroep tegen de plannen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om een betonnen fietssnelweg dwars door het meest waardevolle deel van Rijvissche te trekken. De plannen zouden het gebied in tweeën splijten en de natuur onherroepelijk schaden. Zo is het gebied in trek bij heel wat watervogels, groeien er waardevolle planten en is het een belangrijke waterbuffer. Ook het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gaf om die reden een negatief advies.

Bovendien wil de stad Gent in de Rijvisschestraat grotendeels enkele richtingsverkeer introduceren, zodat er meer ruimte ontstaat voor fietsers. Het lijkt voor Natuurpunt Gent dan ook logisch om deze verbinding te benutten voor fietsers zodat er geen waardevolle natuur hoeft te sneuvelen.

Alternatieve veilig route via de rand van het natuurgebied

Omdat de bezorgdheid groot bleef bij fietsers, bedacht Natuurpunt Gent een alternatieve route. 

Die route loopt via de buitenrand van natuurgebied Rijvissche en niet langer dwars erdoor, zoals bij de plannen van de overheid. 

Concreet kun je vanuit de ovonde in Zwijnaarde en de school Don Bosco, via de buitenrand van Rijvissche veilig en verkeersvrij fietsen naar de Rijvisschestraat en zo verder aantakken op de fietssnelweg richting De Pinte en Gent. 

Cruciaal hierbij is om de Rijvisschestraat veilig in te richten met een afgescheiden deel voor fietsers. Dit is mogelijk met minimale ingrepen. 

alt

Afbeelding: het oorspronkelijke tracé (links) en het alternatieve tracé dat Natuurpunt Gent voorstelt.

Heel wat voordelen voor fietsers en natuur

Voor de natuur is de alternatieve route sowieso de meest gunstige. Die route loopt langs de buitenrand van Rijvissche, waar de impact op de natuur minder groot is. Het gaat om een droger en minder soortenrijk gedeelte. De waterhuishouding wordt niet aangetast, en ook overwinterende watervogels zien hun rustplaats niet verstoord. Vandaag al loopt er een semi-verhard pad, waardoor extra benodigde verharding beperkt blijft. Bovendien vormt het aanpalende Hutsepotbosje een natuurlijke buffer tussen fietsers, wandelaars en de natuur in het centrale gedeelte. 

Ook voor fietsers is de alternatieve route geen slecht nieuws. Zij kunnen het gevaarlijke kruispunt Rijvisschestraat-N60 en de blinde hoek die de huizenrij veroorzaakt, ontwijken via het natuurgebied en aantakken op bestaande veilige fietsverbindingen. De route stimuleert ook de plannen om de Rijvisschestraat fietsvriendelijker in te richten en sluipverkeer te weren.

Intussen zijn er ook plannen om het centrum van Gent te verbinden met het technologiepark in Zwijnaarde en een fietstunnel aan te leggen onder de ovonde. Dat zou deze alternatieve route nog aantrekkelijker maken. Onze voorgestelde route sluit namelijk aan op de plek waar deze onderdoorgang gepland staat. Al is het daar nog verschillende jaren op wachten.

Dit jaar nog openstellen voor fietsers

Zo lang wil Natuurpunt Gent zelf niet wachten om iets te ondernemen. Het moet mogelijk zijn om de halfverharde aardeweg aan de rand van Rijvissche dit jaar nog in te richten voor fietsers, in afwachting van een definitief fietspad.

Dit is sowieso het snelst te realiseren scenario, want ook voor het oorspronkelijke plan (fietssnelweg dwars door Rijvissche) zijn nog jarenlange procedures nodig.