natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 02 december 2023
Verrassende maandwandeling in de Bourgoyen
zondag 03 december 2023
Startdag knotseizoen in de Keuzemeersen
woensdag 06 december 2023
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 09 december 2023
Beheerdag in Rijvissche

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Opnieuw meer dan 8 hectare natuur veiliggesteld in het Gentse

keuzemeersen 2021-05-01 07.15 drongen bel Z72 2140 437 - smaller

De voorbije maanden kon Natuurpunt opnieuw enkele gronden aankopen in belangrijke natuurgebieden als de Moervaartvallei, de Gentse Leievallei en de Damvallei. Die aankopen zijn erg belangrijk om aaneengesloten natuurgebieden te creëren en die veilig te stellen voor de toekomst.

Kleine maar belangrijke aankoop in de Moervaartvallei

In de Moervaartvallei, rondom de Gentse kanaaldorpen, heeft Natuurpunt nog heel veel aankoopwerk, maar alle kleine beetjes helpen natuurlijk. In februari kochten we van de familie Van Hyfte een populierenbos met een oppervlakte van 41,5 are. Het is de bedoeling het (destijds aangeplante) populierenbos geleidelijk aan om te vormen tot natuurlijk elzenbroekbos, als een nieuwe natuurlijke stapsteen voor de hele Moervaartvallei. Het perceel ligt ten noorden van de Moervaart, vlak naast de waterloop.

Natuurpark Levende Leie breidt uit

Op 5 juni werd ook de akte getekend voor een belangrijke aankoop van gronden die eigendom waren van OCMW Gent. Het gaat om 7,7 hectare natte graslanden, enerzijds in de noordelijke Keuzemeersen in Drongen-Baarle en anderzijds in het deelgebied Drie Leien in Afsnee.

De beide deelgebieden lagen vroeger in agrarisch gebied, maar zijn nu door herbestemmingen in het kader van het Groen Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) allebei gelegen in natuurgebied. De goedkeuring van het Groen RUP was het sein om de onderhandelingen op te starten met OCMW Gent en sogent. Natuurpunt Gent is de stad Gent, OCMW Gent en sogent enorm dankbaar dat ze deze aankoop mee mogelijk hebben gemaakt, want dit is een enorme opsteker voor de verdere verwezenlijking van het Natuurpark Levende Leie, dat zich uitstrekt van Gent tot Deinze.

De natte graslanden die we aankochten in de noordelijke Keuzemeersen, gelijken sterk op die in de zuidelijke Keuzemeersen, waar Natuurpunt al heel lang gronden in natuurbeheer heeft. De Keuzemeersen zijn minder bekend dan de Bourgoyen-Ossemeersen, maar eigenlijk gaat het om eenzelfde soort natuurgebied, vaak met dezelfde planten en dieren. De Keuzemeersen zijn alleen nog veel rustiger, al vinden sinds de coronapandemie ook steeds meer mensen de weg naar het gebied. Dat is uiteraard goed nieuws, al zullen we er tegelijk op toezien dat de drukte geen bedreiging vormt voor de aanwezige flora en fauna.

De aangekochte percelen in de Drie Leien zijn landschapsbepalend en met deze aankoop geeft Natuurpunt de bewoners aan de overkant van de Leie voor eeuwig een schitterend landschapsbeeld cadeau. Ook voor de natuur is deze aankoop uitstekend nieuws. Want zo garanderen we voldoende rust voor de watervogels, die nu al vaak aan de oevers aan de overkant van de Leie zitten.

Verschillende aankopen in de Damvallei

De voorbije maanden kon onze vrijwilliger/aankoper Hugo Vinck in de Damvallei in Destelbergen een aantal verkoopcompromissen ondertekenen. Daarover verneem je binnenkort meer!