natuurpuntgent

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Blikvanger

 

800px-Blauwzwarte houtbij 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Brede oproep: Vrijwilligers gezocht voor Natuurpark Levende Leie

pag1 YvesAdams 4Natuurpunt Gent en Natuurpunt Deinze slaan de handen in elkaar om de Leievallei tussen Gent en Deinze verder te ontwikkelen tot een aaneengesloten, robuust en natuurrijk landschap: Natuurpark Levende Leie. Dit moet een van de grootste natuurparken van Vlaanderen worden, dat reikt van de Bourgoyen-Ossemeersen tot en met de meersen van Ooidonk. Onze visie is een aaneengesloten natuurgebied van maar liefst 1200 ha tegen 2040, en dat willen we realiseren via aankopen, overleg en samenwerking. 

Voor deze enorme klus gaan we volop op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. We hebben namelijk een werkstructuur uitgedokterd die past bij zo’n omvangrijk werk, en die ons toelaat om heel breed op te roepen tot samenwerking, maar om tegelijk ook heel concreet te zijn bij het verdelen van de taken. Zo weet iedereen die zich engageert precies wat er van hem/ haar wordt verwacht. 

 

Hieronder doen we de verschillende Levende Leie werkgroepen uit de doeken. Word jij deel van dit project, of ken je mensen die er geknipt voor zijn? Laat het ons weten via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Je doet meteen een pak interessante ervaring op binnen de Vlaamse milieubeweging.

Samen kunnen we van deze fantastische groene vallei een realiteit maken voor alle Gentenaars van morgen. Help jij ons mee? 

De eerste vergadering voor de verdeling van de taken in de verschillende werkgroepen vindt alvast plaats op woensdag, 20 december 2017 om 20u in het Tempelhof, Dorp 5, 9830 Sint-Martens-Latem. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

 

De Levende Leie werkgroepen

pag1 YvesAdams 9 voorkeur KatrienDe Stuurgroep

Doel: visie verder uitwerken (concrete doelen; bv. 1200 ha tegen 2040), uitstippelen strategie om visie te bereiken, coördinatie over alle werkgroepen heen

Vergadert driemaandelijks/zesmaandelijks
Bevat minstens 1 lid van elke werkgroep en minstens 1 lid van elke gemeente


Vilda 30660 Genieten langs de Oude Leie Yves Adams A5 39477Wergroep Leiedag

Doel: organisatie van de jaarlijkse Leiedag (eerste editie: 27/5/2018, Sint-Martens-Latem)
Elk jaar voorzien we een event waarbij we dit project in de kijker willen zetten voor het brede publiek met informatie, animatie, wandelingen enz…

Mogelijke ideeën:
-afwisselend in de drie gemeentes (Gent, Deinze, Drongen)
-ganse dag met diverse activiteiten (wandelingen met thema’s, kinderanimatie, kajaks, )
-betrekken partners (bv. erfgoed, kunst,…)
...


Vilda 8582 Vlasboer in de Leievallei Yves Adams A5 39478Werkgroep aankopen en beheer

Doel: aankopen van percelen, natuurbeheer in de ganse vallei afstemmen
Het is onze ambitie om zoveel mogelijk natuurgebied veilig te stellen in de vallei en daar biedt het aankopen van gebied voor Natuurpunt nog steeds de beste garantie op. We zijn dus continu in onderhandeling met landeigenaars.
Waar we geen natuurgebied kunnen aankopen, proberen we zoveel mogelijk te onderhandelen met de eigenaars en de gemeentelijke besturen over een zo efficiënt mogelijk natuurbeheer van de percelen, met een zo groot mogelijk respect voor de natuurwaarden.

Mogelijke ideeën:
-beheerplannen samenleggen en eventueel aanpassen
-beheerplan laagdrempelig uitleggen zodat alle geïnteresseerden het kunnen begrijpen, bv. door een kaart met symbolen, doelsoorten, foto’s van gebieden op te maken
-eventueel een doelsoort naar voor schuiven voor het ganse natuurpark, of per deelgebied (bv plan otter, plan tureluur). Dat kan aantrekkelijk zijn voor potentiële donateurs, omdat ze dan duidelijk weten waarvoor hun geld gebruikt wordt (bv. aankopen van X ha, aanplanten X m houtkant, aankoop maaibalk = X € nodig voor herstel leefgebied van het bruin blauwtje).

Naamloos-2Werkgroep verbreding

Doel: Natuurpark Levende Leie bij zoveel mogelijk mensen bekend maken. Natuurpark Levende Leie moet een ‘sterk merk’ worden, een deel van het collectieve bewustzijn

Mogelijke ideeën:
-folder uitbrengen en verspreiden (gebeurd)
-brochure met info over de deelgebieden en wandelingen per thema, een soort wandelbox,…
-tools uitwerken om jeugd naar het natuurpark te krijgen (Leiekamp, gidsen voor kinderen, brochure/toolbox om kinderen spelenderwijs de Leienatuur te leren kennen (evt. ter beschikking stellen aan de scholen))
-spel/puzzel rond de natuur in de Leievallei
-uitgebreide film maken over de Leievallei
-fototentoonstelling maken (tegen mei in NMC)
-het project uitleggen aan andere potentiële partners
-charter opmaken en laten ondertekenen door zoveel mogelijk partners (verenigingen, scholen, jeugdbewegingen, recreatieclubs, …) om te tonen dat er veel draagvlak is en om zoveel mogelijk mensen te bereiken
-uitbouwen website waar bv. alle activiteiten in de vallei gepost worden, kaartjes staan, horeca-zaken, partners,…
-peter/meter(s) zoeken voor het project
-uniforme signalisatie, banken,… in het natuurpark


Naamloos-3Werkgroep financiering

Doel: Financiering verzamelen voor de aankoop van percelen

Mogelijke ideeën die al geopperd werden:
-voorstellen project in Mechelen zodat ons project ook voorgesteld wordt aan potentiële sponsors, (grote) donateurs, legaten,…
-organisatie fondsenwerving giften
-organisatie infosessies legaten
-opmaak brochure met sponsormogelijkheden voor bedrijven
-contacten leggen potentiële grote donateurs
-contacten leggen bedrijfswereld
-contacten leggen met bv. toerisme vlaanderen,…
-in kaart brengen en aanboren diverse subsidiekanalen (gemeente, stad, provincie,…)
- crowdfundingactie opstarten
-andere financiële constructies (bv. CVBA, renteloze leningen,…) onderzoeken op haalbaarheid en gewenstheid

healthcarelobbyistscartoonWerkgroep beleid

Doel: wegen op politiek beleid om de nodige politieke beslissingen in de goede richting te sturen. Concreet vereist dit vooral een deelname aan overlegraden en -commissies zoals MINAraad, GECORO, beheercommissie.

Mogelijke ideeën die al geopperd werden:
-groene Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) opvolgen
-ruilverkaveling Schelde-Leie opvolgen
-contacten leggen met de verschillende politieke partijen uit de drie gemeentes zodat ze het natuurpark kennen en hopelijk meenemen in hun beleid (bv. geen woonuitbreidingsgebieden aansnijden in gebied, geen extra wegen,…)