natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 02 december 2023
Verrassende maandwandeling in de Bourgoyen
zondag 03 december 2023
Startdag knotseizoen in de Keuzemeersen
woensdag 06 december 2023
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 09 december 2023
Beheerdag in Rijvissche

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Hoe zit de structuur van Natuurpunt Gent in elkaar?

Kort samengevat bestaat Natuurpunt Gent uit de bestuursorganen (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur) en 19 werkvelden. Voor elk werkveld is er een werkveldverantwoordelijke, en de personeelsleden van de vereniging krijgen diverse werkvelden toegewezen die zij ondersteunen.

De werkvelden

De werkvelden geven structuur aan de vereniging en zijn bedoeld om al het werk binnen Natuurpunt Gent systematisch te groeperen. Op die manier vinden vrijwilligers en (toekomstige) leden gemakkelijker hun weg binnen Natuurpunt Gent. Er zijn 19 werkvelden, die nog eens onder te verdelen zijn in:
- dertien thematische werkvelden: zij hebben betrekking op activiteiten die gebeuren over het volledige werkingsgbied, zoals natuurstudie, beleid en beheer.
- acht lokale werkvelden: zij bundelen activiteiten die uitgevoerd worden in een deel van ons werkingsgebied. Hieronder vallen de plaatsgebonden werkgroepen en enkele andere lokale projecten, zoals onze werking in de Gentse Kanaalzone en het Project Leievallei.
Elk werkveld wordt geleid door een verantwoordelijke vrijwilliger, die bij voorkeur ook lid is van de Raad van Bestuur. De werkveldverantwoordelijke is niet de persoon die alles bepaalt, uitdenkt en uitvoert, maar draagt wel de verantwoordelijkheid voor de goede werking van het werkveld. Hij of zij krijgt hiervoor de hulp van een personeelslid.

Thematische werkvelden

Beheer: overleg en organisatie van het beheer in onze reservaten
Beleid en aankopen: opvolgen van het natuur- en milieubeleid in Gent via de Minaraad, GECORO, natuurinrichtingscomités & commissies; coördineren van aankopen van natuurgebied
Vereniging: leden en vrijwilligers, vrijwilligersactiviteiten, Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur, onthaal in het bezoekerscentrum, administratie
Cafetaria: cafetaria in het Natuur- en Milieucentrum
Communicatie: zowel externe communicatie (het ledentijdschrift Snep!, persartikels, persconferenties, de elektronische nieuwsbrief Digisnep, pr, website) als interne communicatie (vrijwilligersnieuwsbrieven)
Educatie: coördinatie gidsenteam, organisatie van voordrachten, curssusen, educatieve wandelingen
Financiën: subsidies, boekhouding, sponsors, fondsenwerving
Personeel en accomodatie: personeelbeleid, IT en logistiek
Studie: natuurstudiewerkgroepen, publicaties
Verbreding: activiteiten voor het grote publiek (Natuurpuntfuif, Plantenbeurs, sprookjeswandelingen enz.)

Lokale werkvelden

De Bourgoyen-Ossemeersen
Damvallei
Assels
Latem - Deurle
Gentbrugse Meersen
Sint-Pieters-Buiten
Leievallei
Kanaalzone

 
De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de vereniging. Het is een vergadering van de leden van Natuurpunt Gent waarop het jaarverslag, de balans, het actieprogramma en de begroting worden goedgekeurd. De Algemene Vergadering kiest ook nieuwe stemgerechtigde leden en benoemt of ontslaat leden van de Raad van Bestuur. Alle leden van Natuurpunt Gent kunnen de Algemene Vergadering bijwonen, maar enkel stemgerechtigde leden van de vereniging kunnen mee beslissen. Zij worden door de Algemene Vergadering verkozen met een tweederde meerderheid. Dit klinkt heel plechtig, maar in de praktijk is de Algemene Vergadering een bijeenkomst waarop we in beeld brengen wat we het voorbije jaar allemaal hebben gedaan en waarop we de plannen voor het nieuwe jaar uit de doeken doen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) draagt zorg voor de dagelijkse werking van Natuurpunt Gent. De RvB stippelt de strategische lijnen voor de vereniging uit en waakt over de continuïteit. De huidige samenstelling van de Raad Van Bestuur vind je hier.