natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Sneparchief: doorsnuister alle jaargangen van de Snep!

 

Recentste nummer: jaargang 17 - nr 4


Tien jaar geboortebos in de Gentbrugse Meersen (Johan Van Belleghem)
Op zondag 21 oktober 2018 organiseerde de stad Gent opnieuw een plantdag voor een bijkomend stukje geboortebos in het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen. Tijdens deze jubileumeditie kregen jonge ouders die in Gent wonen al voor de tiende keer de kans om een boompje te planten samen met hun kleine spruitjes. Ook nu weer zorgde de stad voor een mooi monument met de namen van de in 2017 geboren kindjes - deze keer een creatie in de vorm van vlinders.
JG17, Nr 4, pag (1025): jg17_nr4_10jaar_geboortebos.pdf


2018 was het jaar van het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen (Regine Laverge, Claudine Vandendriessche, Ronny De Vogelaere, Edit)
In april van dit jaar vierden we het tienjarig bestaan van het NMC De Bourgoyen met een opendeur- en studiedag. Tijdens het weekend van 22 en 23 september hielden we een echt verjaardagsfeest. Ondanks de regen kwam er erg veel volk langs. We hadden een vol programma met Swarovski - wandelingen, rondleidingen over het gebouw, eigen workshops voor kinderen, grime, Theater Savooi en Marc De Bel kwam vertellen. Er werd muziek gespeeld en gedanst en veel gegeten.
JG17, Nr 4, pag (1026): jg17_nr4_2018_bourgoyen.pdf


Akkerbeheer in de Damvallei (Maarten Schelstraete, Maria De Groote, Frederik Hendrickx & Dirk B)
In de middeleeuwen wisten ze al dat je zorg moet dragen voor de bodem. Om te vermijden dat de grond door intensieve landbouw zijn vruchtbaarheid verloor, werd een nauwgezet wisselschema gehanteerd: het drieslagstelsel. In de Damvallei beheert een aantal vrijwilligers twee akkers volgens die oude gewoonte en dat heeft al tot schitterende resultaten geleid. Dat bewijst dat het mogelijk is om ook intensieve akkers om te vormen tot soortenrijke leefgebieden.
JG17, Nr 4, pag (1027): jg17_nr4_akkerbeheer_damvallei.pdf


Beleggen voor meer natuur en een schoner klimaat (Joke Van Damme)
Vanaf december 2018 gaat Natuurpunt Gent in zee met Oikocredit. De projecten van deze organisatie, die zich toespitst op microfinanciering, duurzame landbouw, eerlijke handel en hernieuwbare energie in het Zuiden, verdienen volgens ons alle steun. Dat er meteen ook geld terugvloeit naar de Vinderhoutse Bossen, is daarbij een kers op de taart.
JG17, Nr 4, pag (1028): jg17_nr4_beleggen_schoner_klimaat.pdf


Dag Burgemeester (Tim De Winter)
We zullen het geweten hebben. Het zijn gemeente - raadsverkiezingen geweest. Straten vol megagrote koppen met een wassen glimlach en goedbedachte slogans. Een brievenbus uitpuilend van reclame voor deze of gene kandidaat. Ter informering van de burger, zoals dat heet. Maar goed, het hoort erbij; en gelukkig is dit een democratie. En nu weten we tenminste wie de nieuwe burgemeester is! Nu we het over burgemeesters hebben: het kan soms gebeuren dat je zo'n burgemeester op het water ziet dobberen. Of dat die domweg op een dak zit. Of op een paaltje. En je hebt grote burgemeesters en kleine burgemeesters. Serieus.
JG17, Nr 4, pag (1029): jg17_nr4_dag_burgemeester.pdf


Dag van de Natuur Schoonmaak Vinderhoutse Bossen (Bart Vangansbeke)
Tijdens de jaarlijkse Dag van de Natuur op zaterdag 25 november organiseerde Natuurpunt Gent in samenwerking met JNM Gent een werkdag in de groenpool Vinderhoutse Bossen. Ruim vijftig vrijwilligers dienden zich in de loop van de dag aan, zodat we het vele geplande werk mooi konden verdelen.
JG17, Nr 4, pag (1030): jg17_nr4_dag_natuur.pdf


Duitse Gründlichkeit stuurt klimaat actie tegen bruinkool. En de Gelände, tot hier en niet verde (Ole Mahieu & Anton Christiaens)
Duitsland staat bekend als een van de gidslanden op het vlak van de energietransitie. Een derde van de Duitse energieproductie komt uit hernieuwbare bronnen, een heel goed cijfer in vergelijking met andere Europese landen. Toch is dat maar één kant van het Duitse energieverhaal. Onze oosterburen breiden namelijk nog altijd hun bruinkoolmijnen uit. Daardoor is het land van de Energiewende nog altijd Europa’s tweede grootste CO2-uitstoter, enkel Polen doet het nog slechter.
JG17, Nr 4, pag (1031): jg17_nr4_duitse_grundlichkeit_bruinkool.pdf


Hutsepotbos en omgeving krijgen ambitieuze toekomst (Bart Vangansbeke)
Natuurpunt Gent wil samen met de andere Parkbospartners werk maken van de ontwikkeling van Rijvissche, een belangrijk deelgebied van de groenpool Parkbos dat bijkomende kansen biedt voor de natuur en de recreant in de groenpool. De ideeën zijn al een tijdje verzameld, de plannen werden twee jaar geleden goedgekeurd en nu zijn we volop bezig met de realisatie op het terrein. In september 2018 tekenden we opnieuw een aankoopcompromis, deze keer voor ruim 6 hectare. In dit artikel bekijken we ook de andere aankopen in Rijvissche en het burgerbudgetproject.
JG17, Nr 4, pag (1032): jg17_nr4_hutsepot_toekomst.pdf


Ken je familie: De ooievaarsbekfamilie (Kristel Keppens)
Ooievaars, kraanvogels en reigers behoren dan wel tot verschillende vogelfamilies, maar het zijn wel drie families met een bijzonder gemeenschappelijk kenmerk, namelijk een opvallend lange bek. Die vogelbekken inspireerden plantkundigen bij de naamgeving van de drie belangrijkste genera uit de ooievaarsbekfamilie of Geraniaceae, een echte plantenfamilie en dus niet te verwarren met de familie ooievaars of Ciconiidae uit de vogelwereld.
JG17, Nr 4, pag (1033): jg17_nr4_ken_je_familie.pdf


Project 'Natuurpark Levende Leie' komt goed op dreef (Marc Cabus)
Met het Natuurpark Levende Leie willen de Natuurpuntafdelingen van Deinze tot Gent een groot natuurgebied tot stand brengen door bestaande gebieden te verbinden en nieuwe toe te voegen. Het is een ambitieus project waarover we ook al berichtten in eerdere nummers van Snep! We willen gronden verwerven, informatie verspreiden, samenwerken met geïnteresseerde partners, toegankelijkheid en recreatie verzoenen met natuur-bescherming, natuurgebied beheren en het natuurbeheer optimaal organiseren...
JG17, Nr 4, pag (1034): jg17_nr4_levende_leie.pdf


Magisch Drongen in de Campagne Familienamiddag (Werkgroep Assels)
Het familieweekend in Landgoed De Campagne, dat een theatrale Halloweenavond combineerde met de jaarlijkse familie - namiddag, was een ongezien succes. Geen inspanning was te veel voor de tientallen vrijwilligers, die er een onvergetelijke ervaring van maakten voor jong en oud.
JG17, Nr 4, pag (1035): jg17_nr4_magisch_drongen.pdf


Rozenbottelraadsel (Kristel Keppens)
Struinend door onze mooie Gentse natuur valt het me op hoeveel rozenbottels er dit jaar aan de struiken hangen. Even bekruipt me de zin om een deel te oogsten om er – net als vroeger – gelei en snoepjes mee te maken, maar ik besluit de overvloed volledig aan de vogels en andere bottelliefhebbers uit onze fauna over te laten.
JG17, Nr 4, pag (1036): jg17_nr4_natuurweetje.pdf


Een nieuw 'Rotarybos' samen met Natuurpunt Gent (Jaques Eichperger)
Sinds een tweetal jaar is er geregeld contact tussen Natuurpunt, Natuurpunt Gent en de Rotaryclubs uit het Gentse. Vorig jaar werd dit overleg bezegeld met de afspraak dat Rotary een boomplantactie in Rijvissche zal sponsoren. Een eerste Rotarybos in Gent! Op 17 oktober 2018 mocht Natuurpunt Gent zich uitgebreid voorstellen tijdens de jaarvergadering van de Gentse Rotaryclubs. De vele aanwezigen reageerden enthousiast. We hopen dat we in de toekomst een stevige samenwerking met Rotary kunnen opbouwen. Hieronder stelt Rotary zijn werking voor aan Natuurpunt Gent.
JG17, Nr 4, pag (1037): jg17_nr4_nieuw_rotarybos.pdf


Nieuws uit het NMC Elke vogel eet zoals hij gebekt is (Marc De Schepper)
Tijdens de barre wintermaanden is het voor onze tuinvogels niet evident om voldoende voedsel te vinden en hun lichaamstemperatuur op peil te houden (40°C). Door te zorgen voor geschikt voer help je mee aan het behoud van een aantal algemene vogelsoorten. Veel soorten hebben het immers moeilijk en gaan erop achteruit doordat hun leefgebied verkleint en ze minder geschikte nestmogelijkheden vinden.
JG17, Nr 4, pag (1038): jg17_nr4_nieuws_nmc.pdf


Portret van een vrijwilliger:Marc… organiseert (Regine Laverge)
Met zijn gezin gaat hij al jarenlang op bergvakantie. De bergen zijn zo mooi en zo rustgevend, zegt Marc Depourcq. Ik heb al veel bergschoenen versleten, zowel in heel goed weer als in heel slecht weer. Ergens is het een stoute droom van mij om ooit nog berggids te worden, verklapt hij mij.
JG17, Nr 4, pag (1039): jg17_nr4_portret_vrijwilliger.pdf


Jubileumjaar 2018 (An Fiers)
2018 zit er bijna op. Het wordt stilaan tijd om aan de jaarverslagen te werken. Zoals elk jaar zullen we weer verbaasd zijn hoeveel onze vereniging in 2018 weer heeft georganiseerd en bereikt.
JG17, Nr 4, pag (1040): jg17_nr4_redactioneel.pdf


Reigersparkje midden in de stadvoor alle generaties (Werkgroep Sint-Pieters-Buiten)
Al meer dan 20 jaar ligt er een kleine wildernis verborgen en afgesloten achter het Gentse Sint-Pietersstation. Al vele jaren vragen de buren om er een parkje van te maken. In 2017 werd het Reigersparkje een van de winnende projecten van het Gentse burgerbudget. Na een moeizame start raakt het project stilaan op dreef.
JG17, Nr 4, pag (1041): jg17_nr4_reigersparkje.pdf


Claim the climate, een therapie (Sancho)
Trouwe lezers weten het al langer: een optimistische kijk op de toekomst is in deze rubriek zelden te vinden. Voor ondergetekende is het glas halfvol noch halfleeg, maar een gebarsten en groezelige kroes, waaruit al lang niet meer veilig te drinken valt. “U lijdt aan zwarte gal,” zei mijn dokter. “Ik schrijf u iets voor dat uw wereldbeeld zal verbeteren.”
JG17, Nr 4, pag (1042): jg17_nr4_sancho.pdf


In de Schijnwerpers: Yvan Haghebaert 'Een leven vol muziek en… natuur' (Chris Balcaen)
Een mooie gevel in de kleur van blauwe regen. Een verzorgd geveltuintje en een flyer over het muziekfestival Klinkeroever voor de ramen. Hier woont duidelijk een artistiek natuurliefhebber. Bij het binnenkomen verbaast het mij niet dat de woonkamer uitgeeft op een weelderige binnentuin met gezellige hoekjes. Muziek, sociaal engagement en liefde voor de natuur zijn thuis in de familie Haghebaert.
JG17, Nr 4, pag (1043): jg17_nr4_schijnwerpers.pdf


Verkiezingsdebat natuur en groen in de stad (Bart Vangansbeke)
Op donderdag 27 september organiseerde Natuurpunt Gent als afsluiter van zijn verkiezings-campagne in zaal Scala een debat over natuur, bos en groen in Gent. We noteerden een groot aantal interessante uitspraken die we jullie niet willen onthouden. Een tweetal weken later, op 14 oktober, mochten we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Op het moment dat deze Snep! in druk ging, wisten we nog maar pas hoe de nieuwe coalitie eruitziet.
JG17, Nr 4, pag (1044): jg17_nr4_verkiezingsdebat_natuur_groen.pdf