natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 02 december 2023
Verrassende maandwandeling in de Bourgoyen
zondag 03 december 2023
Startdag knotseizoen in de Keuzemeersen
woensdag 06 december 2023
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 09 december 2023
Beheerdag in Rijvissche

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Assels
De Assels in het kort

Dat de Assels een meersengebied vormen weet de aandachtige nieuwsluisteraar en/of -kijker maar al te goed. Naast de nodige hachelijke situaties zorgt het aanwezige water ook voor het typische karakter van dit eiland, gelegen aan de buitenrand van Gent en ingesloten door Leie en Ringvaart.

De Ringvaart heeft weliswaar de fysieke koppeling tussen de Assels, Bourgoyen-Ossemeersen en Blaarmeersen verbroken, maar samen met de Hoge Lake en Keuzemeersen vormen ze nog één groot meersengebied. Deze verbondenheid blijkt bijvoorbeeld tijdens de winternachten, wanneer grote groepen smienten vanuit de Bourgoyen de Assels binnentrekken om er te fourageren. In de avondschemering ziet men dan weer wulpen met volle maag vanuit de Assels naar de Bourgoyen vertrekken.Naast de talrijke wandelaars en fietsers verwelkomen de Assels jaarlijks een tiental broedkoppels grutto, verschillenden koppels slobeend, krakeend, kuifeend, en tot voor enkele jaren zelfs de zeldzame zomertaling. Behalve goed aangelegde wandel- en fietspaden langsheen de Leie zijn er ook meer natuurlijke wandelpaadjes die de oplettende bezoeker langs prachtige brede wespenorchissen, zwanebloemen en schichtige ijsvogels stuurt.