natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Bourgoyen-Ossemeersen
Situering en landschap

Bourgoyen-Ossemeersen samengevat:

  • Een groene oase in de Gentse stadsrand
  • Gents natuurmonument op 3 kilometer van het Gravensteen
  • 220 hectaren natuur
  • Een van de meest vogelrijke natuurgebieden in Vlaanderen
  • De bloeiende hooilanden vormen ieder voorjaar de 'Wilde Gentse Floraliën'
  • Uniek middeleeuws riviergraslandencomplex: de 'meersen'
  • De Leievallei op haar mooist
  • Vrij toegankelijk op de paden en in de randzones
Giften welkom

Vermeld projectnummer 6613 Bourgoyen bij elke gift voor dit natuurgebied op rekeningnummer 293-0212075-88 (IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB). Vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Lees meer...
 
Toegankelijkheid en geleide wandelingen

Het gebied is vrij toegankelijk op de paden en in de struinzones. Er zijn drie gemarkeerde wandelroutes.

Bourgoyenpad  (blauw - 5,5 km)
Spoorwegdijkpad (geel - 2 km)
Meerskantpad (rood - 2 km)

Een bezoek aan de Bourgoyen-Ossemeersen start je natuurlijk aan het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen

Iedere eerste zaterdag van de maand start hier om 14.30u een gratis geleide wandeling. Groepen kunnen een geleide wandeling aanvragen.

 Plattegrond Bourgoyen

 
Fauna & flora

Fauna

De Bourgoyen-Ossemeersen is vooral bekend door de grote aantallen watervogels in het winterhalfjaar. Die vogels worden aangetrokken door de overstroomde graslanden. Opvallend zijn de verschillende soorten eenden:  smienten, wintertalingen en slobeenden zijn het  talirijkst.  Kleinere aantallen van pijlstaart, krakeend, bergeend, kuifeend en tafeleend vervolledigen het rijtje. Ook prominent aanwezig: de ganzen. De grootste groepen vormen Canadese ganzen en brandganzen, beide van exotische oorsprong. Daarnaast zijn er ook nog veel steltlopers te zien: kieviten, wulpen, kemphanen en watersnippen. De meeste eenden, kieviten en watersnippen verlaten in de schemering de Bourgoyen-Ossemeersen om 's nachts te gaan voedsel zoeken in de Leievallei. Omgekeerd zijn er ook vogels die de Bourgoyen-Ossemeersen opzoeken om er te komen slapen:  meeuwen, ganzen, wulp en kemphaan.

bourgoyen vogels2

Lees meer...
 
Natuurbeheer

Het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen is  opgedeeld in 6 deelgebieden met verschillende doelstellingen. In die deelgebieden zijn de beheersmaatregelen ofwel gericht op plantenvegetaties, ofwel gericht op de aanwezigheid van water- en weidevogels, ofwel gericht op wandelrecreatie en natuureducatie.

bourgoyen vogels1

Lees meer...