natuurpuntgent

Activiteiten

zaterdag 03 december 2022
Maandwandeling in de Bourgoyen-Ossemeersen
zondag 04 december 2022
Geleide wandeling in het Parkbos
woensdag 07 december 2022
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 10 december 2022
Eerste beheeractiviteit in de Rosdambeekvallei

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Juridische info voor vrijwilligers
Het is belangrijk dat vrijwilligers op de hoogte zijn van de doelstellingen en het juridisch statuut van de vereniging, de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, onkostenvergoedingen en geheimhoudingsplicht.


Alle vrijwilligers van Natuurpunt Gent zijn vrijwilligers van Natuurpunt. Al deze informatie is dan ook te vinden op de website van Natuurpunt (www.natuurpunt.be). Om jullie toch wat zoekwerk te besparen, lijsten we hier de 'verplichte informatie' op.  Ook op de site www.vrijwilligersweb.be vind je heel wat interessante informatie over vrijwilligerswerk.


Informatie voor de vrijwilliger van Natuurpunt Gent

1. Doelstelling van de vereniging

De missie en doelstelling van de vereniging vind je in het werkingsprogramma. Ook op deze link naar de nationale website lees je hier alles over.

2. Juridisch statuut

Natuurpunt is een vzw en ook Natuurpunt Gent is een vzw.

3. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Alle afdelingen van Natuurpunt - en dus ook alle vrijwilligers van die afdelingen - vallen onder een nationaal afgesloten verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Die verzekering dekt de lichamelijke en stoffelijke schade waarvoor de vereniging, de bestuursorganen op alle niveaus, de personeelsleden, de leden en de occasionele medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld. De schadelijders kunnen derden zijn of vrijwilligers of leden onderling.

Voorbeelden:
- Tijdens het knotten van wilgen valt er een boom op de tuinafsluiting van de buurman.
- Een koe breekt door een raster in reservaat X, loopt over de weg en veroorzaakt een verkeersongeval.
- Een wandelaar zakt door een knuppelbrug in reservaat Y en breekt zijn been.
- Ondanks de ingestelde beheersjacht worden de pas aangeplante rode kolen van boer Janssens door een stel konijnen uit het reservaat Z opgepeuzeld.
- Tijdens het afdelingsfeest bezwijkt de feesttent en raken een aantal bezoekers gewond.
Voor al deze ongelukken neemt onze verzekering de schade op zich. Alle activiteiten die door Natuurpunt en door Natuurpuntafdelingen worden georganiseerd in binnen- en buitenland vallen onder dit contract. Dit is een zeer ruime omschrijving en heeft bij wijze van voorbeeld betrekking op:

Vergaderingen, groepsexcursies, beheerwerken, afdelingsfeesten en gelijkaardige activiteiten, uitstappen, reizen, fietstochten, de beoefening van niet-gevaarlijke sporten, enz. Omdat het niet altijd duidelijk is of onze vereniging wel degelijk aansprakelijk zal zijn voor een schadegeval, en om van eventuele derden een vergoeding te kunnen krijgen wanneer onze vereniging zelf schade lijdt, is er een waarborg rechtsbijstand voorzien waardoor - indien nodig - een deskundige of advocaat kan worden ingeschakeld.


Een contractuele aansprakelijkheid valt niet onder deze verzekering. Huur je een kettingzaag of een tent, mag je gratis de hakselaar van de gemeente gebruiken of krijg je voor een manifestatie in verband met 'natuur en kunst' een aantal schilderijen in bruikleen, dan ben je - tenzij er een verantwoordelijke derde is - altijd zelf aansprakelijk indien deze voorwerpen beschadigd worden door een ongeval, onachtzaamheid of slecht gebruik. Sommige van deze risico's bij tentoonstellingen kunnen wel door een speciale polis worden gedekt.

Lichamelijke ongevallen

Het volstaat uiteraard niet om enkel de schade aan derden te verzekeren. Alle occasionele medewerkers en alle leden van Natuurpunt hebben het recht op een goede financiële tussenkomst voor hun lichamelijke schade wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval tijdens deelname aan verenigingsactiviteiten, inbegrepen de normale weg van en naar deze activiteiten.

Voorbeelden:

  • Tijdens beheerwerken gaat een vrijwillige medewerker iets te onstuimig om met de bijl en hakt in zijn been.
  • Onderweg naar huis van een loodzware bestuursvergadering komt de penningmeester van afdeling x ten val met zijn fiets en loopt een hersenschudding op.
  • Een winterse wandelaar ziet de beheerploeg aan het werk, steekt een handje toe, maar krijgt een rietstengel in het oog bij het afvoeren van het maaisel.

De medische behandelingskosten die niet door de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering worden terugbetaald, worden ten laste genomen gedurende een periode van drie jaar vanaf de dag van het ongeval. Stoffelijke schade, bv. aan kleding, valt niet onder deze waarborg.
Er is eveneens een kapitaal voorzien bij overlijdenen bestendige invaliditeit. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid is er een dagelijkse vergoeding, voor zover het slachtoffer werkelijk loonverlies lijdt.


Om het systeem zo efficiënt mogelijk maar toch beheersbaar te houden, hebben wij een verzekering afgesloten voor alle leden en alle occasionele medewerkers. Om betwistingen bij een ongeval te voorkomen kan elke afdeling of beheerwerkgroep best een lijst van de occasionele medewerkers aanleggen, bv. per beheerwerkdag. Die lijsten hoeven niet meegedeeld te worden aan het secretariaat. Er moet dus ook op voorhand niet meegedeeld worden wie de occasionele medewerkers zullen zijn.


Let op: personen die gewoon deelnemen aan activiteiten van de vereniging: bv. geleide wandelingen, fietstochten, cursussen, enz. vallen niet onder de verzekering Lichamelijke Ongevallen wanneer ze geen lid zijn. Indien zij gebeurlijk het slachtoffer zijn van een ongeval komt ons verzekeringscontract slechts tussen voor zover de burgerlijke aansprakelijkheid van onze vereniging is betrokken.


Wanneer de conservator of de afdeling een grote manifestatie organiseert met een sportief karakter die gericht is op een breed publiek of een specifieke doelgroep zoals een personeelsvereniging, bijvoorbeeld een fietstocht of een landschapswandeling tijdens de open natuurdag of in het kader van bedrijfssponsoring, dan is het mogelijk om alle deelnemers - ook de niet-leden - te verzekeren voor lichamelijke ongevallen. Voor het afsluiten van zo een verzekeringscontract moet wel minstens vier weken vooraf contact worden opgenomen worden. Wens je intussen meer informatie of een kopie van de contracten om de kleine lettertjes te lezen, dan kun je contact opnemen met Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


4. Kostenvergoeding

Vrijwilligers kunnen uiteraard nooit worden betaald voor hun prestaties, anders is het geen vrijwilligerswerk. De kosten die vrijwilligers maken kunnen wel vergoed worden, maar dat is niet wettelijk verplicht.

Er bestaan reële en forfaitaire kostenvergoedingen. Een vrijwilliger mag beide systemen niet mengen in één kalenderjaar! Alle info hierover: www.vrijwilligersweb.be In principe betaalt Natuurpunt (Gent) geen kostenvergoeding. Meen je daar in een bepaald geval toch recht op te hebben, neem dan gewoon even contact op met een van de personeelsleden. Zorg in dat geval wel voor een factuur of een bewijsje.

Voor de gidsen bestaat er een aparte regeling voor de kostenvergoeding voor aangevraagde wandelingen.

5. Geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht volgens artikel 458 van het Strafwetboek stelt dat vrijwilligers die inzicht krijgen in de werking van de vereniging, de vereniging niet mogen compromitteren door deze kennis op een foute manier te verspreiden.